Min VolksGez

Facebook Posts

World Diabetes Foundation programme manager bezoekt minister Elias

Line Bechmann, programme manager van de World Diabetes Foundation (WDF) uit Denemarken, heeft samen met het managementteam van de One Stop Shop voor chronische ziekten, onder begeleiding van Dennis Caffé een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Het doel van het bezoek was om de minister te informeren over het project uitbreiding van de One Stop Shop in samenwerking met de Medische Zending (MZ) in het binnenland. Dit bezoek vond plaats op dinsdag 7 mei 2019.

Gesproken is over de strategische doelen van het ministerie en de manier waarop er samen met de WDF daaraan invulling kan worden gegeven, als het gaat om het achterland. De One Stop Shop team en de programme manager brengen samen met de MZ een bezoek aan het binnenland. Het team zal aldaar gesprekken voeren met het traditioneel gezag en de bewoners over hetgeen er de komende periode zal gebeuren in hun gebied.

In het project van de One Stop Shop zijn er een aantal gebieden opgenomen waar de diensten van de One Stop Shop worden aangeboden, in samenwerking met de dienstverleners van het Mungra Medisch Centrum (MMC) en de MZ die al in deze gebieden zijn. Enkele van de gebieden zijn Kwamalasamutu, Drietabbetje en Apoera, maar de gebieden die dit keer bezocht zullen worden zijn La duani, Brokopondo en de Suriname rivier opwaarts. De programme manager, Line Bechmann, blijft een week in Suriname.
... Zie meerZie minder

Nickerie een tandarts rijker

Drs. Vinantia R. Nandlal BDS is officieel beëdigd tot tandarts en mag vanaf nu haar functie als tandarts uitvoeren in Suriname. De beëdiging vond plaats op donderdag 18 april 2019 op het ministerie van Volksgezondheid. Nandlal heeft de opleiding tot tandarts in China gevolgd. Het betrof een 5-jarige opleiding op de Dalian Medical University. In Suriname heeft Rashana ongeveer 15 maanden onder supervisie van een collega tandarts mogen werken in Nickerie. "China was een uitdaging voor mij en ik heb er heel wat uit geleerd zegt de pas beëdigde tandarts".

Nandlal zal haar krachten geven in het district Nickerie. Het ministerie van volksgezondheid is hiermee bijzonder ingenomen met de keuze om te werken in een district. " Dit is volkomen in lijn met het beleid van het ministerie welke is, de zorg dichter bij huis te brengen voor de mensen” zegt Mohamed, onderdirecteur van volksgezondheid. Het ministerie wenst de nieuwe tandarts veel succes toe in haar verdere carrière
... Zie meerZie minder

Commentaren

Congrats!!

Gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd veel geluk met je nieuwe carriere

Gefeliciteerd Rashana ben trots op je. Succes in je verdere carriere.

Van harte gefeliciteerd Rashana Nandlal. Wij wensen je heel veel geluk, succes en plezier 😘😘

gefeliciteerd

gefeliciteerd

We zijn heel trots op je bitia Rani Shane

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd en welkom in nickerie

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd en succes

Gefeliciteerd

welkom in nick

Gefeliciteerd en veel arbeidsvreugde in Nickerie.

Gefeliciteerd en welkom in Nickerie succes

Gefeliciteert

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

prachtig

Gefeliciteerd.

Resultaten Fiscal Space study for health in Suriname gepresenteerd

De resultaten van de fiscal space study for health in Suriname die in 2018 werd verricht door de international consultant, health economic, Juan Pablo, werd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en de PAHO gepresenteerd aan belanghebbenden. Deze presentatie vond plaats op vrijdag 07 april 2019, op Wereld Gezondheidsdag. De fiscal space study geeft verder ideeën en aanbevelingen voor wat Suriname (het ministerie) kan doen om minder uit te geven aan de gezondheidszorg, zodat er minder zwaar wordt gedrukt op het budget.
Minister Antoine Elias gaf aan dat de fiscale ruimte meer moet worden benut, om extra financiën voor de gezondheidszorg te genereren. Daarbij zei hij dat er meer moet worden geïnvesteerd in de zorg, om te voorkomen dat mensen zoveel zorg nodig hebben. "De beschikbare middelen kunnen effectiever worden ingezet, door mensen gezond te houden in plaats van te betalen voor vermijdbare ziekten en complicaties", zegt de minister.
De minister ging verder in op hoe de fiscale ruimte beter kan worden benut om extra financiën voor de gezondheidszorg te genereren. Hij stelde dat door herstructurering en reorganisatie het geld anders moet worden uitgegeven, namelijk om mensen gezond te houden in plaats van het betalen voor vermijdbare ziekten en complicaties. De focus zal gelegd moeten worden op het gezond houden van de samenleving en voorkomen van ziekten. Verder gaf de bewindsman aan dat hervorming nodig is om de zorg te transformeren van reactief naar proactief, ten aanzien van ziektes en complicaties. Hierbij wordt gedacht aan een nieuw vergoedingssysteem en nieuwe organisatie van de gezondheidszorg met meer nadruk op primaire gezondheidszorg, preventie en multidisciplinaire samenwerking tussen de partners die betrokken zijn in de gezondheidszorg.
Na de verschillende presentaties, alsook de resultaten van de studie was er gelegenheid tot het stellen van vragen door de aanwezigen.
... Zie meerZie minder

Resultaten Fiscal Space study for health in Suriname gepresenteerd 

De resultaten van de fiscal space study for health in Suriname die in 2018 werd verricht door de international consultant, health economic, Juan Pablo, werd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en de PAHO gepresenteerd aan belanghebbenden. Deze presentatie vond plaats op vrijdag 07 april 2019, op Wereld Gezondheidsdag. De fiscal space study geeft verder ideeën en aanbevelingen voor wat Suriname (het ministerie) kan doen om minder uit te geven aan de gezondheidszorg, zodat er minder zwaar wordt gedrukt op het budget. 
Minister Antoine Elias gaf aan dat de fiscale ruimte meer moet worden benut, om extra financiën voor de gezondheidszorg te genereren. Daarbij zei hij dat er meer moet worden geïnvesteerd in de zorg, om te voorkomen dat mensen zoveel zorg nodig hebben. De beschikbare middelen kunnen effectiever worden ingezet, door mensen gezond te houden in plaats van te betalen voor vermijdbare ziekten en complicaties, zegt de minister.
De minister ging verder in op hoe de fiscale ruimte beter kan worden benut om extra financiën voor de gezondheidszorg te genereren. Hij stelde dat door herstructurering en reorganisatie het geld anders moet worden uitgegeven, namelijk om mensen gezond te houden in plaats van het betalen voor vermijdbare ziekten en complicaties. De focus zal gelegd moeten worden op het gezond houden van de samenleving en voorkomen van ziekten. Verder gaf de bewindsman aan dat hervorming nodig is om de zorg te transformeren van reactief naar proactief, ten aanzien van ziektes en complicaties. Hierbij wordt gedacht aan een nieuw vergoedingssysteem en nieuwe organisatie van de gezondheidszorg met meer nadruk op primaire gezondheidszorg, preventie en multidisciplinaire samenwerking tussen de partners die betrokken zijn in de gezondheidszorg.
Na de verschillende presentaties, alsook de resultaten van de studie was er gelegenheid tot het stellen van vragen door de aanwezigen.Image attachmentImage attachment

PERSBERICHT
Influenza updates in Suriname

Het griepseizoen voor 2019 is in Suriname en vele andere landen op het noordelijk halfrond, zowel het Caribisch gebied begonnen. Zoals elk jaar is er vanaf januari een toename van griepgevallen. Samen met de Pan American Health Organization (PAHO) heeft het ministerie van Volksgezondheid een surveillancesysteem voor Influenza ingesteld, met als hoofddoelen een beter inzicht in de situatie te krijgen, het detecteren van nieuwe soorten griepvirussen, en het detecteren van griep uitbraken.

Dit systeem helpt gezondheidswerkers met het nemen van beslissingen over gezondheidsmaatregelen en adviseert de samenleving over preventieve maatregelen en de noodzaak van vroege behandeling op basis van vastgestelde risico's. Ook krijgt het ministerie van volksgezondheid vanaf 2016 wekelijkse rapportage van de influenza surveillance.Seizoen influenza wordt gekenmerkt door een plotseling begin van koorts, hoest (gewoonlijk droog), hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, keelpijn en een loopneus. De hoest kan ernstig zijn en kan 2 of meer weken duren. De meeste mensen herstellen binnen een week van koorts en andere symptomen zonder medische hulp.Qua transmissie verspreidt seizoen influenza zich gemakkelijk. Wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of niest, worden besmettelijke druppels met het virus in de lucht verspreid. Deze druppels kunnen zich tot een meter verspreiden, en personen die deze druppels inademen infecteren. Het virus kan ook worden verspreid door handen die besmet zijn met influenzavirussen.Patiënten die niet behoren tot een hoge risicogroep moeten worden behandeld met symptomatische behandeling en worden geadviseerd om, thuis te blijven om de besmetting van anderen in de gemeenschap tot een minimum te beperken.In Noord-Amerika is de influenza nog steeds hoog, waarbij influenza A (H1N1) de overhand heeft. SARI (severe acute respiratory infections) nam af maar is nog steeds hoger dan in voorgaande seizoenen.

De meeste Caraïbische landen meldden een daling van de Influenza. Haïti rapporteerde een toename in SARI-gevallen, hoger dan de besmettingen in 2018 die voor dezelfde periode werden waargenomen, met de meeste gevallen van <5 jaar oude baby's. Jamaica en Puerto Rico meldden een toename van ILI-gevallen (Influenza Like Illness). In Centraal- en Latijns-Amerika nam de influenza-activiteit toe, maar de SARI-gevallen namen af.In Suriname was er toename van de SARI-gevallen. Deze toename wordt mogelijk veroorzaakt door een lokale verhoogde transmissie.Verslag vanuit de afdeling epidemiologie van:

Week 1 tot en met week 7 een cumulatief van 215 gemelde SARI-gevallen zijn vergeleken in de afgelopen drie jaar (2016-2018) voor dezelfde periode (week 1-7) waren er gemiddeld 74 SARI-gevallen.

Tot en met week 7 waren er 14 met SARI verwante sterfgevallen, 9 mannen en 5 vrouwen. Van deze 8 (acht) (57%) werd laboratorium bevestigd als positief voor het influenzavirus (H1N1).

Vijf van de acht (43%) van de sterfgevallen hadden diabetes, terwijl in 2018 21% van de SARI-gerelateerde sterfgevallen diabetisch waren.

In totaal hadden 20% en 13% van de gemelde SARI-gevallen comorbiditeiten (onderliggende aandoeningen) van diabetes en respectievelijk 13% astma. Deze risicogroepen hadden een vergelijkbare ziektelast en werden ook het zwaarst belast in 2018.

In de afgelopen drie jaar (2016-2018) was het gemiddelde aantal aan SARI gerelateerde sterfgevallen aan het einde van de 7de week gemiddeld 7.

Het percentage gehospitaliseerde patiënten vanwege SARI is 21% (21% van de totale ziekenhuisopnamen waren SARI-gevallen) voor epi-week 6 en reeds 11% voor epi-week 7 (normaal bereik is 0-5% in vorige seizoenen). Dit betekent dat een groot deel van de opgenomen patiënten zo vanwege SARI was. Het is echter belangrijk om te vermelden dat 2 extra afdelingen zijn toegevoegd aan de surveillance in februari (Epi-week 6) voor AZP, die ook bijdragen aan de toename van gemelde SARI-gevallen.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (epi-week 1-7), zien we een hogere ILI-activiteit (Influenza Like Illness), als gevolg van een toename in de afgelopen 3 weken (in totaal 44 gevallen vergeleken met 36 voor 2018 in dezelfde periode), het percentage van influenza positiviteit was lager voor 2019 (45% vergeleken met 58%). Voor epi-week 1-7 werden 162 SARI-gevallen getest, waarvan 39% influenza A-positief was, vergeleken met 65 gevallen met 11% positiviteit voor influenza-voor 2018 in dezelfde periode. Dit jaar was 97% van de influenzavolle SARI-monsters positief voor H1N1. Momenteel is er al een daling te merken bij de gevallen koorts met respectievelijk <5 en >5 voor het jaar 2019.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat de mensen die griepachtige verschijnselen hebben, thuis moeten blijven om te voorkomen dat ze anderen besmetten. Ook moet deze groep sporten vermijden. Preventieve maatregelen zoals sanitaire maatregelen, handhygiëne en hoest-en-niesetiquette, waaronder het bedekken van neus en mond tijdens het niezen en hoesten en regelmatig de handen wassen met water en zeep, dienen in acht genomen te worden.

Paramaribo, 28 februari 2019
Ministerie van VOLKGEZONDHEID
... Zie meerZie minder

Commentaren

Kathleen Jharie

10 maanden geleden

Ministerie van Volksgezondheid, Suriname

... Zie meerZie minder

Nieuw bestuur Stichting ’s Lands Hospitaal geïnstalleerd

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft het nieuw bestuur van de Stichting ’s Lands Hospitaal geïnstalleerd. Deze officiële installatie vond plaats op het kabinet van de bewindsman op dinsdag 23 juli 2018. De zittingsperiode loopt vanaf 15 juli 2018 en is berekend voor een periode van twee jaren.

Tijdens de toespraak benadrukte de bewindsman dat er goede communicatie en een goede samenwerking moet zijn tussen de leden onderling en de directie van het ziekenhuis anderzijds. De nieuwbakken voorzitter, drs. Michel Blokland, gaf vervolgens aan dat het bestuur ervoor zal zorgen dat het ziekenhuis binnen het kader handelt van het overheidsbeleid, waarbij gesteld wordt dat gezondheidszorg voor eenieder toegankelijk moet zijn. “We zullen verder ook kijken hoe middels goede, maar ook beheersbare kosten topzorg te blijven leveren”, aldus Blokland.

Elias wenste de leden verder heel veel succes toe tijdens het uitoefenen van de nieuwe functie. De overige leden die zitting hebben in het bestuur zijn drs. Kwame Horne, mr. Justina Eduards, Nathalie Aalstein BSc. en Imro Edam.
... Zie meerZie minder

Nieuw bestuur Stichting ’s Lands Hospitaal geïnstalleerd 

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft het nieuw bestuur van de Stichting ’s Lands Hospitaal geïnstalleerd. Deze officiële installatie vond plaats op het kabinet van de bewindsman op dinsdag 23 juli 2018. De zittingsperiode loopt vanaf 15 juli 2018 en is berekend voor een periode van twee jaren.

Tijdens de toespraak benadrukte de bewindsman dat er goede communicatie en een goede samenwerking moet zijn tussen de leden onderling en de directie van het ziekenhuis anderzijds. De nieuwbakken voorzitter, drs. Michel Blokland, gaf vervolgens aan dat het bestuur ervoor zal zorgen dat het ziekenhuis binnen het kader handelt van het overheidsbeleid, waarbij gesteld wordt dat gezondheidszorg voor eenieder toegankelijk moet zijn. “We zullen verder ook kijken hoe middels goede, maar ook beheersbare kosten topzorg te blijven leveren”, aldus Blokland.

Elias wenste de leden verder heel veel succes toe tijdens het uitoefenen van de nieuwe functie. De overige leden die zitting hebben in het bestuur zijn drs. Kwame Horne, mr. Justina Eduards, Nathalie Aalstein BSc. en Imro Edam.

Ministerie van Volksgezondheid organiseert workshop on Strategic Health Workforce Planning

Het ministerie van Volksgezondheid organiseert in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) de workshop Strategic Health Workforce Planning. Deze wordt gehouden van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 juli 2018 in de conferenceroom van hotel Residence Inn.

Tijdens de driedaagse workshop zal er op verschillende manieren aandacht worden besteed aan methoden die ervoor moeten zorgen dat het gezondheidssysteem in Suriname verder ontwikkelend wordt. “Consultants van de PAHO zullen de participanten tools bijbrengen om tot een concept te komen hoe data het best te verzamelen”, aldus Nathalie Ceuppens, medewerker op de afdeling Human Resources for Health Planning op het ministerie van Volksgezondheid.

Verder zal er ook aandacht geschonken worden aan het ontwikkelen van competenties die betrekking hebben op het identificeren van knelpunten binnen het Surinaams gezondheidssysteem. Hierbij zal er ook worden gewerkt aan het aanbrengen van verbetering en het bedenken van oplossingsmodellen voor risico’s die zich eventueel kunnen presenteren in de toekomst. Verwacht wordt dat de participanten na afloop onder andere scenario’s kunnen bedenken, welke beschrijven hoe ons gezondheidssysteem zich op een positieve manier kan ontwikkelen. Verder is het ook belangrijk dat de deelnemers na afloop kunnen vaststellen welke de kritische issues zijn, maar ook de risico’s waarmee het Surinaams gezondheidssysteem te kampen heeft. Belangrijk is natuurlijk ook dat de mogelijkheden worden geschetst zodat er verder gewerkt kan worden aan Strategic Health Workforce Planning.

Aan deze meeting namen onder andere de projectontwikkelaars en eindverantwoordelijken van diverse gezondheidsinstanties deel, waaronder het ministerie van Arbeid, het Nationaal Planbureau, de Regionale Gezondheidsdienst, de Medische Zending en verschillende ziekenhuizen.
... Zie meerZie minder

Ministerie van Volksgezondheid organiseert workshop on Strategic Health Workforce Planning  

Het ministerie van Volksgezondheid organiseert in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) de workshop Strategic Health Workforce Planning. Deze wordt gehouden van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 juli 2018 in de conferenceroom van hotel Residence Inn.

Tijdens de driedaagse workshop zal er op verschillende manieren aandacht worden besteed aan methoden die ervoor moeten zorgen dat het gezondheidssysteem in Suriname verder ontwikkelend wordt. “Consultants van de PAHO zullen de participanten tools bijbrengen om tot een concept te komen hoe data het best te verzamelen”, aldus Nathalie Ceuppens, medewerker op de afdeling Human Resources for Health Planning op het ministerie van Volksgezondheid.

Verder zal er ook aandacht geschonken worden aan het ontwikkelen van competenties die betrekking hebben op het identificeren van knelpunten binnen het Surinaams gezondheidssysteem. Hierbij zal er ook worden gewerkt aan het aanbrengen van verbetering en het bedenken van oplossingsmodellen voor risico’s die zich eventueel kunnen presenteren in de toekomst. Verwacht wordt dat de participanten na afloop onder andere scenario’s kunnen bedenken, welke beschrijven hoe ons gezondheidssysteem zich op een positieve manier kan ontwikkelen. Verder is het ook belangrijk dat de deelnemers na afloop kunnen vaststellen welke de kritische issues zijn, maar ook de risico’s waarmee het Surinaams gezondheidssysteem te kampen heeft. Belangrijk is natuurlijk ook dat de mogelijkheden worden geschetst zodat er verder gewerkt kan worden aan Strategic Health Workforce Planning.

Aan deze meeting namen onder andere de projectontwikkelaars en eindverantwoordelijken van diverse gezondheidsinstanties deel, waaronder het ministerie van Arbeid, het Nationaal Planbureau, de Regionale Gezondheidsdienst, de Medische Zending en verschillende ziekenhuizen.Image attachmentImage attachment

Milieu inspecteurs worden getraind in ‘Integrated Vector Management

’De Caribbean Public Health Agency (CARPHA), is momenteel aangesteld als het uitvoerende orgaan van de Europese Unie, welke belast is met het project ‘Health System Strengthening for the Prevention and Response to Outbreaks of Zika and other Mosquito-Borne Disseases in the Caribbean’. Dit project is uitgestippeld voor een periode van 12 maanden.

In dit kader werden veertien (14) milieu inspecteurs in de week van 23 tot en met 27 juli 2018 getraind door twee afgevaardigden van de CARPHA, Camile White en Rajesh Rajoo. Het doel van de workshop was om onder andere:

De medewerkers te trainen in laboratorium technieken, gericht op entomologie;
Het implementeren, maar ook het verbeteren, verzamelen en beheren van data betreffende de Aedes Aegypti muskiet;
Het ontwikkelen en implementeren van feedback mechanismen voor entomologie indexen en vector controle tijdens veldoperaties.
Ook aan het Centraal Laboratorium werd een bezoek gebracht. Na de inspectie van EU/CARPHA afgevaardigden, werd geconcludeerd dat het laboratorium voor 75% voldoet aan de eisen, zoals vastgesteld volgens het World Health Organization (WHO) Laboratory Assessment Toolkit.

Tot slot werden er enkele aanbevelingen gedaan aan de leiding, waaronder het overbruggen van de kloof tussen de verschillende afdelingen; het regelmatig uitvoeren van veldinspecties met betrekking tot de Aedes Aegypti muskiet en het uitwisselen van informatie maar ook het gebruik maken van internationale gegevensbestanden die beschikbaar zijn gesteld door de CARPHA.
... Zie meerZie minder

Milieu inspecteurs worden getraind in ‘Integrated Vector Management

’De Caribbean Public Health Agency (CARPHA), is momenteel aangesteld als het uitvoerende orgaan van de Europese Unie, welke belast is met het project ‘Health System Strengthening for the Prevention and Response to Outbreaks of Zika and other Mosquito-Borne Disseases in the Caribbean’. Dit project is uitgestippeld voor een periode van 12 maanden.

In dit kader werden veertien (14) milieu inspecteurs in de week van 23 tot en met 27 juli 2018 getraind door twee afgevaardigden van de CARPHA, Camile White en Rajesh Rajoo. Het doel van de workshop was om onder andere:

De medewerkers te trainen in laboratorium technieken, gericht op entomologie;
Het implementeren, maar ook het verbeteren, verzamelen en beheren van data betreffende de Aedes Aegypti muskiet;
Het ontwikkelen en implementeren van feedback mechanismen voor entomologie indexen en vector controle tijdens veldoperaties.
Ook aan het Centraal Laboratorium werd een bezoek gebracht. Na de inspectie van EU/CARPHA afgevaardigden, werd geconcludeerd dat het laboratorium voor 75% voldoet aan de eisen, zoals vastgesteld volgens het World Health Organization (WHO) Laboratory Assessment Toolkit.

Tot slot werden er enkele aanbevelingen gedaan aan de leiding, waaronder het overbruggen van de kloof tussen de verschillende afdelingen; het regelmatig uitvoeren van veldinspecties met betrekking tot de Aedes Aegypti muskiet en het uitwisselen van informatie maar ook het gebruik maken van internationale gegevensbestanden die beschikbaar zijn gesteld door de CARPHA.Image attachment

Bekendmaking: Nationaal Tabaksbeleid van Suriname ... Zie meerZie minder

Bekendmaking: Nationaal Tabaksbeleid van Suriname

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid bracht een werk- tevens kennismakingsbezoek aan het Surinaamse Rode Kruis en de Nationale Bloedbank.

Tijdens dit bezoek op vrijdag 8 juni 2018, gaf de directeur van het Surinaams Rode Kruis, drs. Thea Smith, Een korte uiteenzetting over de werkzaamheden van de stichting. Ook de directeur van de Nationale BloedBank, drs. Maria Tjon A Loi kwam aan het woord. Zij gaf in haar presentatie aan dat het donoren bestand van de Bloedbank momenteel gesteld is op 5500 en dat dit aantal nog lang niet voldoende is. De bloedbank mikt op een donoren bestand van 11000 actieve leden.

De voorzitter van het Stichtingsbestuur van de Rode Kruis, prof. Malti Adhin, benadrukte dat het Rode Kruis zich met veel meer bezighoudt dan bloeddonaties. Enkele van de programma’s waarmee de Bloedbank zich ook mee bezighoudt zijn Roadsafety, Hotel safety en het vergroten van de bewustwording onder de binnenlandbewoners met betrekking tot beter bouwen.

De bewindsman gaf aan blij te zijn met het SRK als partner en deelde de leiding mee dat hij met de weinige middelen die beschikbaar zijn, zoveel mogelijk zal proberen te bewerkstelligen voor het ministerie als ook haar partners. Na de presentaties mocht de minister zich oriënteren op de verschillende afdelingen van het Surinaams Rode Kruis en de Nationale Bloedbank.
... Zie meerZie minder

Verpleegkundigen IVV in de bloemetjes gezet.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in verband met Internationale dag der verpleging op 12 mei de verpleegkundigen op het ministerie en van de afdeling Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen aangenaam verrast met bemoedigende woorden en een presentje. De afdeling had in verband met dag der verpleging een gezellig samen zijn toen de minister erbij schoof. “ Ik weet als geen ander wat voor liefde en passie jullie moeten geven voor dit werk”.
Het is een bijzondere dag omdat de verpleegkundige op deze dag gewaardeerd worden voor het werk dat zij doen. ” Ik vind het fijn dat wij binnen onze werk kringen gewaardeerd worden, zo raak je gemotiveerd om je werk met plezier voort te zetten” zegt verpleegkundig inspecteur Rostburg Maureen. Het thema voor dit jaar is: No matter the location, No matter the setting. Health care should be accessible to all.
Namens de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen worden alle verpleegkundigen in Suriname gefeliciteerd met deze dag en het goede werk waarmee zij bezig zijn. Als boodschap geeft IVV mee: “Laten wij steeds denken aan de woorden van Florence Nightingale. Laten wij ons werk met passie blijven doen en de 3 H’s niet vergeten. De handen, het hoofd en ons hart. Dan zullen we zeker een voldoening hebben in het mooi beroep wat we uitoefenen”.
... Zie meerZie minder

Verpleegkundigen IVV in de bloemetjes gezet.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in verband met Internationale dag der  verpleging op 12 mei de verpleegkundigen op het ministerie en van de afdeling Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen aangenaam verrast met bemoedigende woorden en een presentje. De afdeling had in verband met dag der verpleging een gezellig samen zijn toen de minister erbij schoof. “ Ik weet als geen ander wat voor liefde en passie jullie moeten geven voor dit werk”. 
Het is een bijzondere dag omdat de verpleegkundige op deze dag  gewaardeerd worden voor het werk dat zij doen. ” Ik vind het fijn dat wij binnen onze werk kringen gewaardeerd worden, zo raak je gemotiveerd om je werk met plezier voort te zetten” zegt verpleegkundig inspecteur Rostburg Maureen. Het thema voor dit jaar is: No matter the location, No matter the setting. Health care should be accessible to all. 
Namens de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen worden alle verpleegkundigen in Suriname gefeliciteerd met deze dag en het goede werk waarmee zij bezig zijn. Als boodschap geeft IVV mee: “Laten wij steeds denken aan de woorden van Florence Nightingale. Laten wij ons werk met passie blijven doen en de 3 H’s niet vergeten. De handen, het hoofd en ons hart. Dan zullen we zeker een voldoening hebben in het mooi beroep wat we uitoefenen”.Image attachmentImage attachment

Commentaren

Geweldig. Gefeliciteerd met de dag hoor dames.

1 jaren geleden

Ministerie van Volksgezondheid, Suriname

... Zie meerZie minder

Minister Elias brengt oriëntatiebezoeken aan Saramacca en Coronie

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in aanwezigheid van de directie van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) oriëntatiebezoeken gebracht aan gezondheidscentra te Saramacca en Coronie. De bewindsman nam een kijkje bij de polikliniek te Kampong Baroe, Groningen en Totness. Dit gebeurde op woensdag 18 april j.l.

Volgens de bewindsman is het de bedoeling dat het ministerie samen met de RGD heel veel plannen tot uitvoering al brengen. De bewindsman liet weten, dat er binnenkort specialistische zorg waaronder interne- en kindergeneeskunde via de poliklinieken geboden zal worden. Met de RGD wordt ook nagegaan om de apotheken van het Staatsziekenfonds (SZF) over te nemen. Het is de bedoeling dat de zorgverlening bij de zorgverlener blijft en de verzekeraar zich bezighoudt met de verzekeringen.

Een andere grote ontwikkeling is het opzetten van een drietal hospitalen te weten op Coronie, Saramacca en Commewijne. Het streven volgens de bewindsman is om voor het eind van het jaar dit te realiseren. Het hospitaal te Coronie moet voor eind september zijn deuren openen. Het kost bijna niks, zegt de minister omdat de infrastructuur er al staat. Alleen de bemensingen zal nog moeten plaatsvinden, verzekerde de minister. Minister Elias houdt vast aan de visie van president Desire Bouterse om ook de bevolking in de districten en binnenland te voorzien van goede medische zorg. Over de situatie in de gezondheidzorg denkt de bewindsman dat Suriname er niet slecht voor staat. De afgelopen jaren heeft de zorg niet stilgezeten. Er is flink gepland en vindt nu de uitvoering van zaken plaats.

RGD-directeur Edwin Noordzee geeft aan, dat voor zijn organisatie het belangrijk is de locaties waar de zorg geboden worden steeds verbeterd worden. Voor de komende periode zal samen met het ministerie van Volksgezondheid de zorg verder uitgebreid worden. In de eerdergenoemde districten waren er al mini ziekenhuizen en het is de bedoeling om die weer te gebruiken voor de plaatselijke bevolking zodat ze dichtbij huis behandeld kunnen worden en niet voor alle zaken naar Paramaribo hoeven te gaan. Hoewel geld belangrijk is gelooft Noordzee, dat met weinig het mogelijk is om een aantal zaken tot stand te brengen. De RGD geeft invulling aan de wens van de regering om de totale gemeenschap van goede medische zorg te voorzien.
... Zie meerZie minder

Minister Elias brengt oriëntatiebezoeken aan Saramacca en Coronie

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in aanwezigheid van de directie van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) oriëntatiebezoeken gebracht aan gezondheidscentra te Saramacca en Coronie. De bewindsman nam een kijkje bij de polikliniek te Kampong Baroe, Groningen en Totness. Dit gebeurde op woensdag 18 april j.l.

Volgens de bewindsman is het de bedoeling dat het ministerie samen met de RGD heel veel plannen tot uitvoering al brengen. De bewindsman liet weten, dat er binnenkort specialistische zorg waaronder interne- en kindergeneeskunde via de poliklinieken geboden zal worden. Met de RGD wordt ook nagegaan om de apotheken van het Staatsziekenfonds (SZF) over te nemen. Het is de bedoeling dat de zorgverlening bij de zorgverlener blijft en de verzekeraar zich bezighoudt met de verzekeringen.

Een andere grote ontwikkeling is het opzetten van een drietal hospitalen te weten op Coronie, Saramacca en Commewijne. Het streven volgens de bewindsman is om voor het eind van het jaar dit te realiseren. Het hospitaal  te Coronie moet voor eind september zijn deuren openen. Het kost bijna niks, zegt de minister omdat de infrastructuur er al staat. Alleen de bemensingen zal nog moeten plaatsvinden, verzekerde de minister. Minister Elias houdt vast aan de visie van president Desire Bouterse om ook de bevolking in de districten en binnenland te voorzien van goede medische zorg. Over de situatie in de gezondheidzorg denkt de bewindsman dat Suriname er niet slecht voor staat. De afgelopen jaren heeft de zorg niet stilgezeten. Er is flink gepland en vindt nu de uitvoering van zaken plaats.

RGD-directeur Edwin Noordzee geeft aan, dat voor zijn organisatie het belangrijk is de locaties waar de zorg geboden worden steeds verbeterd worden. Voor de komende periode zal samen met het ministerie van Volksgezondheid de zorg verder uitgebreid worden. In de eerdergenoemde districten waren er al mini ziekenhuizen en het is de bedoeling om die weer te gebruiken voor de plaatselijke bevolking zodat ze dichtbij huis behandeld kunnen worden en niet voor alle zaken naar Paramaribo hoeven te gaan. Hoewel geld belangrijk is gelooft Noordzee, dat met weinig het mogelijk is om een aantal zaken tot stand te brengen. De RGD geeft invulling aan de wens van de regering om de totale gemeenschap van goede medische zorg te voorzien.

... Zie meerZie minder

In verband met #WereldGezondheidsDag dat elk jaar op 7 april wordt herdacht is vandaag 6 april door PAHO Suriname en het Ministerie van Volksgezondheid, Suriname een #NationalHealthForum met als thema : ' Universal Health Coverage - everyone, everywhere' georganiseerd. Behalve het forum waar diverse sprekers vanuit hun expertise het thema zullen belichten is er ook een health fair waarin wij vertegenwoordigd worden door Marlies Boetius - adjunct hoofd bloedinzameling en Mitchel Mitch Daniels -Health Assistant Team vrijwilliger.
Wil je meer weten, ga dan naar de Royal ballroom of Torarica .
... Zie meerZie minder

1 jaren geleden

Ministerie van Volksgezondheid, Suriname

... Zie meerZie minder

Herinneringen minister Patrick Pengel als minister van Volksgezondheid. ... Zie meerZie minder

Herinneringen minister Patrick Pengel als minister van Volksgezondheid.

Commentaren

Marianela Ortega Gallardo

Human resources for health stakeholder meeting

In de ballroom van Hotel Torarica werd de Human Resources for Health (HRH) stakeholders meeting georganiseerd. De stakeholder meeting, die op donderdag 15 maart 2018 plaatsvond, is een overleg waarbij alle actoren die affiniteit hebben met HRH worden getraind voor de uitvoering daarvan. De objectieven hierbij zijn het analyseren van de huidige bevinding van de gaps in de menselijke hulpbronnen voor de gezondheid, feedback verzamelen van de belanghebbenden binnen deze sector en het bekrachtigen van de gap-analyse door de HRH-gemeenschap. Verder geeft de meeting een overzicht van alle gesprekken die er vooraf zijn geweest aangaande het opzetten van de HRH- unit voor het ministerie van Volksgezondheid.

De HRH zijn alle menselijk hulpbronnen die nodig zijn in het gezondheidssysteem en dat heeft te maken met de gezondheidsassistenten tot en met de specialist maar ook de flankerende beroepen zoals de fysiotherapeuten, diëtisten en allen die daaronder vallen binnen onze samenleving. Het gaat erom dat er een goede afstemming moet zijn zodat de bevolking en eenieder die een health service nodig heeft daar gebruik van kan maken.

Vanaf de tweede week van de maand maart is Erica Wheeler, HRH-specialist en is tevens werkzaam bij de PAHO/WHO, in Suriname ter ondersteuning van het HRH-systeem. Wheeler is benaderd om haar ondersteuning te verlenen bij het opzetten en de uitwerking van de nieuwe afdeling HRH. De HRH-specialist heeft gesprekken gehad en alle actoren die met HRH te maken hebben bekeken zoals de beroepsgroepen en hun salariëring, distributie en de toegankelijkheid van onze health services. Verder was zij ook belast met het verzorgen van de training.

De resultaten die hieruit verwacht worden zijn dat er consensus wordt bereikt over huidige gaps in HRH in Suriname. Ook wordt een document met de volgende stappen die gedaan zullen worden in de vorm van een tijdlijn voor het realiseren van een HRH-plan vóór 2018
... Zie meerZie minder

Commentaren

Hrm deugt niet met namen en gezichten werken ze

Overhandiging microscoop aan de dienst dermatologie

De Dermatologische dienst heeft een DM 1000 Led ‘Basic Lab Package’ Leica Microscope in ontvangst mogen nemen van de PAHO. De overhandiging vond plaats door de PAHO vertegenwoordiger in Suriname dr. Yitades Gebre op vrijdag 16 maart 2018. “De PAHO ondersteunt graag het Neglected Tropical Disease programma in Suriname” zegt Gebre.

De microscoop is bestemd voor schimmel, parasiet en bacterie onderzoekingen. Karin Sewpersad dermatoloog bij de dienst dermatologie, gaf aan blij te zijn met deze geste welke zal helpen de service naar de cliënt toe te verbeteren. “Voor de dermatologische dienst is dit een mooi moment met dit welkome equipment ” zegt minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Hij bedankte de PAHO voor de bijdrage die zij elke keer weer levert ten behoeve van de gezondheidszorg in Suriname.
... Zie meerZie minder

The Custom Facebook Feed plugin