Min OWT&C

Facebook Posts

Heden werd de Minister van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) Vijay Chotkan warm onthaald door directie en personeel van het Ministerie. ... Zie meerZie minder

Commentaren

Koulo mpp we pier oe tiffie ...we jang a her kondre platta ...karma wroko nanga deng dagoe dies...

👍💪power bro

Camouflage

Fawaka minister succes verder. Hoop dat ow nu de wegen harder gaat aanpakken... Chotkan Vijay

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd minister..no time to lose..Nickerie verwacht uwe bezoek.Time for actions.

Hadden ze ook vuurwerk afgeschoten bij de vorige minister??????

Parwagraas brood binnen kort nieuwe goud mijn

Geflctrd Radj .Heel veel zegen en succes.

succes minister

Succes Minister.... Yes!! You can do this job!!

Gefeliciteert en success verder

Veel succes Minister

NOG 5

Gefeliciteerd en succes verder .

succes minister

Op vrijdag 10 mei werd na ongeveer een jaar afscheid genomen van Minister P. Pengel van OWT&C. De Minister bedankte de directie voor de ondersteuning en vroeg dat men ook aan de nieuwe Minister de nodige ondersteuning verleend zodat het werk een vlotte voortgang heeft. ... Zie meerZie minder

Commentaren

Wegwezen want hij was te arrogant

Een Minister hoort een regeertermijn uit te zitten (5 jaar in Suriname), word hij/zij vroegtijdig vervangen, dan heeft dat met wanbeleid door die minister te maken, hiervoor moet men niet eervol ontslag/afscheid van genomen worden.... In Suriname is men dit al gewend geraakt maar zijn vergeten wat "Ministerschap" betekend..., en ow wat zijn ze er trots op!...

Zo hoort het en het personeel wordt vriendelijk bedankt ...en daarna terug naar de orde van de dag

Dankjewel.

Zo is Patrick eenmaal

Hopelijk dat et werk naar behorn wordt gedaan. Hoop dat et gn eign belang vn wordt.

Werkzaamheden Nieuw Weergevondenweg vlotten

Er wordt flink gewerkt aan de asfalterings- en bestratingswerkzaamheden van de Nieuw Weergevonden weg. Het gaat in deze om het project genaamd “ Herinrichting van de Nieuw Weergevondenweg strekking Indira Ghandiweg - Magentakanaalweg”. Dit project wordt uitgevoerd door de aannemer Caremco Holding N.V. onder supervisie van het Bureau Cite.
Marco Samat van afdeling Wegen, sectie planning en begeleiding, van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, geeft aan dat de wegstrekking waarover er gewerkt wordt circa 5 km lang is. Hierdoor worden werkzaamheden tussen de Indira Ghandiweg en de Magentakanaalweg in korte strekkingen uitgevoerd, in zowel weg werkzaamheden als bestratingswerkzaamheden.
Voor wat de werkzaamheden betreffen die tot nu toe zijn uitgevoerd geeft Samat aan dat de riolering over de gehele 5 km wegstrekking aan weerszijden is aangepakt. De nieuwe wegprofiel heeft een rijbaanbreedte van 6 m, verder zal er een rijwielpad van 1,5 m aan weerszijden worden aangelegd. Daarnaast worden er parkeervakken gemaakt van 2,5 m breed en er wordt eveneens een voetpad aangelegd voor de voetgangers.
Gelet op de vorderingen van de asfalteringswerkzaamheden is de Nieuw Weergevondenweg tot en met Leiding 22 reeds tot de binderlaag asfalt uitgevoerd.
Voor wat de werkzaamheden vanaf Leiding 22 naar de Magentakanaalweg betreffen is men nu bezig met funderingswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden steeds uitgevoerd in secties van maximaal 400 meter. Na afronding van de eerder genoemde werken, zal de aannemer een aanvang maken met het aanbrengen van de toplaag asfalt.
De aannemer moet de werkzaamheden medio volgend jaar hebben afgerond.
... Zie meerZie minder

UNDP versterkt afdeling waterloopkundige dienst met een boot

De United Nations Development Programme (UNDP) is de waterloopkundige dienst van het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie, tegemoet gekomen met een boot met nodige attributen. Deze zullen bij de verschillende onderzoekingen van de afdeling ingezet worden. De ceremoniële overhandiging werd gedaan door Alexis Armstrong vertegenwoordiger van de UNDP aan de minister van Openbare Werken Transport & Communicatie, Patrick Pengel.
Armand Amatali, hoofd van de afdeling waterloopkundige dienst, is ingenomen met de komst van deze boot. Het doel van de afdeling is het beheersen, benutten en het beschermen van de wateren in Suriname. “ We verzamelen gegevens op het gebied van wateronderzoekingen. Nu beschikt de afdeling over een extra boot die heel goed ingezet zal worden. Nu zijn het er twee wat veel voordelen voor de afdeling en het werk met zich zal mee nemen. “
Volgens minister Pengel, zal deze aluminium boot goed ingezet worden voor het verzamelen en digitaliseren van hydrologische metingen van de afdeling waterloopkundige dienst. De bewindsman gaf aan dat de afdeling met de komst van deze boot nu meer in staat zal zijn te doen omdat de afdeling maar over 1 boot beschikte. Men kan nu meer gebieden aandoen voor de uit te voeren werkzaamheden. Het gaat onder andere om metingen die allemaal te maken hebben met waterstanden, snelheden waarmee de wateren stijgen en of dalen en ook de kwaliteit van het water.
... Zie meerZie minder

Ook het Ministerie van Openbare werken Transport en Communucatie heeft heden ivm de road safety week enkele posters ontvangen die op het Ministerie zullen worden opgeplakt zodat ook het personeel en bezoekers van het Ministerie de 10 verkeersgeboden kunnen doornemen en toepassen in het verkeer.
Deze posters werden door vertegenwoordigers van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) overgedragen aan de heer Pengel, N coordinator Voorlichting OWT&C
Ook wij doen een beroep op de verkeers deelnemers om zich aan de verkeers regels te houden en zeggen: "liever te laat dan nooit"
... Zie meerZie minder

Ook het Ministerie van Openbare werken Transport en Communucatie heeft heden ivm de road safety week enkele posters ontvangen die op het Ministerie zullen worden opgeplakt zodat ook het personeel en bezoekers van het Ministerie de 10 verkeersgeboden kunnen doornemen en toepassen in het verkeer.
Deze posters werden door vertegenwoordigers van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) overgedragen aan de heer Pengel, N coordinator Voorlichting OWT&C
Ook wij doen een beroep op de verkeers deelnemers om zich aan de verkeers regels te houden en zeggen: liever te laat dan nooitImage attachmentImage attachment

Asfalteringswerkzaamheden aan de MLK Highway in volle gang. Ongeveer 2km van de wegstrekking tussen waterhyacintstraat en de Parakreek moet nog voorzien worden van de eerste laag asfalt. ... Zie meerZie minder

Asfalteringswerkzaamheden aan de MLK Highway in volle gang. Ongeveer 2km van de wegstrekking tussen waterhyacintstraat en de Parakreek moet nog voorzien worden van de eerste laag asfalt.

Commentaren

Zou t geen 6 baan highway zijn? Of oe njang a moni

Politieke stunt

Heel geweldig maar, ik zie alleen 2 baan Waar zijn de 4 andere volgns de fake plan 🤔

2 km?

Sherida Prieka-Ardjosoediro straks heb je een mooie weg 🤗 nog even 🤗

Er is een hoognodige behoefte aan een verharde en overdekte busstop plaats tegenover de Ashiana alwaar de oudjes op de bus staan te wachten. De huidige situatie is dat de lijn bussen op de rijbaan stoppen en doordat de oudjes wat extra tijd nodig hebben om in te stappen, er een verkeers opstopping aldaar ontstaat. tevens moeten de oudjes in het gras/ modder staan als zij de bus opwachten. graag uw aandacht hiervoor zodat ook deze mensen wat minder ellende ondervinden.

Prachtig projekt..hopelijk doet men ook snel met de weg tussen henarbrug en wageningen...want..a no dja nanga deng olo..egt weri..en ook aandacht voor de industrieweg..minister...komt u kijken..en breng oplossing.zo snel mogelijk..want klachten tumsi.Broko ala wagi onderstel.

Raymond Hira

Het bromfiets pad wordt niet gedaan??

Lijk allemaal zo still Als we gn vordering zien.je weet we houden van zien toch 😅mooi mooi mang.

Het is een soort van zwaar transport weg , ik ben wel benieuwd wat de totale asdruk is?

Genoeg drempels plaatsen!!!

Update Dalian IV werkzaamheden ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

Commentaren

Nathan Kertodikromo

Waarom werken jullie zo traag,neem voorbeeld van nederland,doe snel en open de weg

Beekhuizenbrug officieel opengesteld

Het Staatshoofd van de Republiek Suriname, Desiré Delano Bouterse, heeft samen met de minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie, Patrick Pengel, de 260 meter lange Beekhuizenbrug officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde middels het doorknippen van een lint in bijzijn van vele sympathisanten op zaterdag 13 april 2019.
Alvorens men over ging tot het memorabel moment werden er verschillende toespraken gehouden. Stanley Koole, directeur ACE Consultancy, gaf tijdens zijn speech aan dat men ruim 16 maanden bezig is geweest met de bouw van de brug. Hij benadrukt dat de bouwwerkzaamheden kort hebben geduurd maar dat komt doordat een ieder die aan de brug gewerkt heeft hun werk naar behoren heeft uitgevoerd. Hij gaf verder aan dat de komst van deze brug heel belangrijk en nodig is om de brug van de Van t Hogerhuysstraat te kunnen vernieuwen. Volgens Coole is die brug te zwak en er moet heel gauw gewerkt worden aan de vervanging van die brug.
Minister Patrick Pengel gaf aan dat de bouw van de zesde brug over het Saramaccakanaal een onderdeel is van het Suriname National Infrastructure Project genaamd het Dalian 4 project. Dit project moet gezien worden als een bevordering van fysieke infrastructuur voor de groei van de welvaart en welzijn.
Deze brug zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de infrastructuur en de betere bereikbaarheid van verschillende gebieden. Ook is de komst van deze brug belangrijk voor het bewerkstelligen dat de verkeersintensiteit op de Martin Luhter Kingweg omgeleid wordt naar de Sir Winston Churchillweg. Ook kan de file vorming enigszins terug gedrongen worden.
In de volgende fase zal de oude brug aan de Van t Hogerhuysstraat over het Saramaccakanaal verbreedt worden tot 6 rijstroken waarbij diverse kruispunten heringericht zullen worden. Volgens het Staatshoofd is hij onder de indruk van de machtige brug die gebouwd is. Volgens het Staatshoofd is er duidelijk sprake van ontwikkeling.
... Zie meerZie minder

Bouwen in afwijking van verleende bouwvergunning

Het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft conform haar wettelijke bevoegdheden, in de afgelopen periode de reguliere veldcontroles van de afdeling Bouw- en woningtoezicht op bouwovertredingen geanalyseerd en het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetenheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties. Het ministerie doet een dringend beroep op de samenleving zulks na te laten om te voorkomen dat de gedane investering gesloopt wordt door het ministerie zelf of door de betrokkene.

Ter illustratie hiervan kunnen twee sloopcases genoemd worden die in de maanden maart/april 2019 zijn uitgevoerd. In afzonderlijke gevallen is aan de Martin Luther Kingweg een perceel gesloopt door de eigenaar. Vermeldenswaar is dat de eigenaar ertoe is overgegaan een kortgeding aan te spannen tegen het ministerie. Nadat bleek dat het besluit van de rechter in zijn nadeel was (omdat betrokkene in afwijking heeft gebouwd), heeft hij zelf het pand moeten slopen. In een ander geval heeft het ministerie op de Hoek van de Lallarookhweg en de Cocobiacoweg –op kosten van de eigenaar- zelf hetgeen in afwijking gebouwd was gesloopt.

De samenleving wordt verzocht zich goed te laten informeren door het ministerie of door actoren die kennis van zaken hebben, alvorens zij ertoe overgaat te bouwen. Er wordt gewaarschuwd dat bij het constateren van bouwovertredingen er opgetreden zal worden door het ministerie.
... Zie meerZie minder

Bouwen in afwijking van verleende bouwvergunning

Het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft conform haar wettelijke bevoegdheden, in de afgelopen periode de reguliere veldcontroles van de afdeling Bouw- en woningtoezicht op bouwovertredingen geanalyseerd en het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetenheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties. Het ministerie doet een dringend beroep op de samenleving zulks na te laten om te voorkomen dat de gedane investering gesloopt wordt door het ministerie zelf of door de betrokkene.

Ter illustratie hiervan kunnen twee sloopcases genoemd worden die in de maanden maart/april 2019 zijn uitgevoerd. In afzonderlijke gevallen is aan de Martin Luther Kingweg een perceel gesloopt door de eigenaar. Vermeldenswaar is dat de eigenaar ertoe is overgegaan een kortgeding aan te spannen tegen het ministerie. Nadat bleek dat het besluit van de rechter in zijn nadeel was (omdat betrokkene in afwijking heeft gebouwd), heeft hij zelf het pand moeten slopen. In een ander geval heeft het ministerie op de Hoek van de Lallarookhweg en de Cocobiacoweg –op kosten van de eigenaar- zelf hetgeen in afwijking gebouwd was gesloopt. 

De samenleving wordt verzocht zich goed te laten informeren door het ministerie of door actoren die kennis van zaken hebben, alvorens zij ertoe overgaat te bouwen. Er wordt gewaarschuwd dat bij het constateren van bouwovertredingen er opgetreden zal worden door het ministerie.Image attachment

Commentaren

A meisje ik hoorde het via het nieuws vandaag

Wanneer z geld krijgen vergeten z alles

nog een situatie // zelfde geval. Personen geven mij door dat er hoogstwaarschijnlijk onder de tafel is betaald , vandaar dat OW niks doet.

Rechte lijnen steeds en niet soms dan zal men positief staan tegenover het ministerie

Natasha Bloemenveld

Stephanie Karto Geon Llores Kait Pontjo Yordin M. Karto Daniel Karto

Er is sedert 2017 een klacht ingdiend bij OW. Wanneer gaan julliee dat Ma pang pang klacht definitief behandelen en slopen

Rij richtingen nabij de Beekhuizenbrug en verkeerslicht hoek Slangenhoutstraat en van 't Hogerhuystraat ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

Commentaren

Keurig bijna niet meer herkenbaar...echt prachtig..trots op deze mensen die in de zon werken.

Nog n paar dagen t gaan

Er wordt gewerkt en hard ook

... Zie meerZie minder

Commentaren

Sarah Love

Hiep hiep hiepp

Update Dalian IV
Voortzetting werkzamheden Highway
... Zie meerZie minder

Werkzaamheden kruispunt Slangenhoutstraat en Van 't Hogeruitstraat ... Zie meerZie minder

Commentaren

Verzoeke de rijwielpaden ook te herstellen. Vooral inde omgev nieuwehaven. Dank u

Ridley-Julia Djojodikromo

Volgens dhr Wip gaat het alleen voor het oplossen van het verkeerssituatie op deze kruispunt. Dus geen verlichting van de file vorming. Even afwachtend hoe dit uit pakt.

Nice job 💯🔝

... Zie meerZie minder

OWT&C vraagt begrip voor werk Slangenhoutstraat

Het werk aan de Slangenhoutstraat heeft meer tijd gekost dan gepland. Vanmorgen was het verkeer in de omgeving ontregeld.
De asfalterings-
werkzaamheden aan de Slangenhoutstraat hebben wat meer tijd in beslag genomen dan was gepland. Het werk zou om 4.00 uur in de ochtend worden afgerond, maar er is meer tijd nodig, zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Vanmorgen ontstond er een verkeersopstopping omdat de weg nog niet opengesteld is.

De asfalteringswerkzaamheden aan de Van t Hogerhuysstraat ter hoogte van Surmac zijn afgerond. Beide rijbanen zijn opengesteld voor het verkeer. De Slangenhoutstraat is nog even gesloten. Het ministerie doet een beroep op de weggebruikers nog wat begrip op te brengen zodat deze werkzaamheden uitgevoerd worden voor een veilig en vlotter verkeer.

Volgens Wip zijn de asfalteringswerkzaamheden vrijdagavond begonnen. Naast de asfalteringswerkzaamheden is er ook een portaal geplaatst voor het verkeerslicht. Gelet op de uitvoering van het project zijn de werkzaamheden wat uitgelopen, waardoor een filevorming was in het gehele gebied rondom de Van t Hogerhuysstraat.

Wip zegt dat met man en macht gewerkt is om de werkzaamheden uit te voeren en uiteindelijk is de Van t Hogerhuystraat nu beter begaanbaar. Mede door de verkeerslichten die geplaatst zijn, zal er sprake zijn van een betere verkeersontwikkeling. OWT&C doet er nu alles aan om de resterende werkzaamheden gauw af te ronden zodat de Slangenhoutstraat ook geheel opengesteld kan worden. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de spoedige openstelling van de nieuwe brug te Beekhuizen.
... Zie meerZie minder

Commentaren

Sariena Vijay

BEN IK HET OF IS DE CONSTRUCTIE GEMAAKT DOOR "GESTUDEERDE ENGINEURS" VEELS TE LAAG???

Jvseen Nanhoe hoelang tot iemand die mooie constructie daar aanrijd?😂

Sjair Sk

Sum Sum

Tirtaredja Joana

Oké Nice maar kan een high-cube container vrij eronderuit of een dieplader met een graafmachine

Roche Sedoc

Was te verwachten. Op naar de grotere opstopping....

Probleem kruispunten met Van t Hogerhuysstraat: 1. Toekomstweg, 2. Industrieweg Noord en Zuid, 3. Slangenhoutstraat, 4. Willem Campagnestraat, 5. Molenpad. Zie weinig verlichting hiervan.

Verkiezing e doro 🤣😂😂

Leon Sewberath Misser

Rike Riek Nojotaroeno-Kartodiwongso Palal Nojotaroeno Roedjimin Wirosemito

Kisoensingh Radjen Sharif Jate

Rajiv ClaireGian Hansradj

OMG! Verkeerslichten!

Xiomara Wirjopawiro

Ryan

Sifaira van Spronsen

Sumit

Regillio Sanadi🤔

Fary Farisha Amat - Oemedali

D Super puinhoop ik the making. Nu reeds een puinhoop. Heb een zaak aan de Surmac kant in opbouw.

wanneer komen de tussen bruggen aan de ringweg ? het was snel en makkelijk om het te maken tot een éérichtingsweg !

Ridley-Julia Djojodikromo

The Custom Facebook Feed plugin