Min LVV

Facebook Posts

1 dag geleden

Ministerie Van Lvv

Project Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen reeds onder de aandacht

De nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Drs. Rabindre Parmessar, wil voortvarend aan de slag met het project ‘Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen'. Reeds op de dag van zijn beediging heeft de nieuwe minister zich door de directie van LVV, de directievoerder, de aannemer en terzake deskundigen laten informeren naar de stand van zaken mbt tot de rehabilitatiewerkzaamheden van het pompgemaal Wageningen. Een mobile pomp een capaciteit van 28.000 kubieke meter water per uur heeft, zal binnenkort worden ingezet. In het project is opgenomen dat de pompen één voor één worden vervangen. De aanpak van dit project is één van de prioriteiten op de lijst van minister Parmessar.

Het kost de Staat jaarlijks miljoenen voor revisie en onderhoud om de drie, bijkans 60 jaren oude pompen van Wageningen in bedrijf te houden. Dit verouderd pompgemaal voorziet, met onderbrekingen door technische mankementen, jaarlijks in twee seizoenen irrigatiewater aan ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district Nickerie. Na de rehabilitatie van dit pompgemaal zal een groter gebied, ruim 17.000 ha rijstareaal optimaal voorzien kunnen worden van irrigatiewater.

Zondag 19 mei worden de besprekingen over dit project voortgezet met de actoren, waarbij een duidelijke stappenplan zal worden vastgesteld. Eveneens is in de planning om de stakeholders in de rijstsector in Nickerie in te lichten over de ontwikkelingen van dit project. Het streven is om dit project voor eind van dit jaar geheel op te leveren. Benadrukt wordt dat gedurende de rehabilitatie werkzaamheden de boeren niet verstoken zullen zijn van irrigatie water. Voor het komend seizoen zullen de mobile pomp en de 2 oude pompen zorgen dat er voldoende water zal zijn voor de inzaai voor Wageningen en omstreken. In overleg met de minister van Regionale Ontwikkeling is ook gezorgd dat het pompgemaal te Wakay volledig bedrijfsklaar zal zijn voor de inzaai in Nickerie.

Het Ministerie doet een beroep op de boeren om te houden aan de inzaaischema vastgesteld door LVV, zodat de pompen niet ingezet hoeven te worden buiten de vastgestelde perioden.
... Zie meerZie minder

Project Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen reeds onder de aandacht

De nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Drs. Rabindre Parmessar, wil voortvarend aan de slag met het project ‘Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen. Reeds op de dag van zijn beediging heeft de nieuwe minister zich door de directie van LVV, de directievoerder, de aannemer en terzake deskundigen laten informeren naar  de stand van zaken mbt tot de rehabilitatiewerkzaamheden van het pompgemaal Wageningen. Een mobile pomp een capaciteit van 28.000 kubieke meter water per uur heeft, zal binnenkort worden ingezet. In het project is opgenomen dat de pompen één voor één worden vervangen. De aanpak van dit project is één van de prioriteiten op de lijst van minister Parmessar.

Het kost de Staat jaarlijks miljoenen voor revisie en onderhoud om de drie, bijkans 60 jaren oude pompen van Wageningen in bedrijf te houden. Dit verouderd pompgemaal voorziet, met onderbrekingen door technische mankementen, jaarlijks in twee seizoenen irrigatiewater aan ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district Nickerie. Na de rehabilitatie van dit pompgemaal zal een groter gebied, ruim 17.000 ha rijstareaal optimaal voorzien kunnen worden  van irrigatiewater. 

Zondag 19 mei worden de besprekingen over dit project voortgezet met de actoren, waarbij een duidelijke stappenplan zal worden vastgesteld. Eveneens is in de planning om de stakeholders in de rijstsector in Nickerie in te lichten over de ontwikkelingen van dit project. Het streven is om dit project voor eind van dit jaar geheel op te leveren.  Benadrukt wordt dat gedurende de rehabilitatie werkzaamheden de boeren niet verstoken zullen zijn van irrigatie water. Voor het komend seizoen zullen de mobile pomp en de 2 oude pompen zorgen dat er voldoende water zal zijn voor de inzaai voor Wageningen en omstreken. In overleg met de minister van Regionale Ontwikkeling is ook gezorgd dat het pompgemaal te Wakay volledig bedrijfsklaar zal zijn voor de inzaai in Nickerie.

Het Ministerie doet een beroep op de boeren om te houden aan de inzaaischema vastgesteld door LVV, zodat de pompen niet ingezet hoeven te worden buiten de vastgestelde perioden.

4 dagen geleden

Ministerie Van Lvv

Minister Parmessar aanvaardt uitdaging op LVV

“Het is een mooie, grote en dankbare uitdaging” reageert Rabindre Parmessar bij het aanvaarden van zijn nieuwe rol als minister op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Parmessar zal vanaf 16 mei 2019 de scepter zwaaien op voornoemd ministerie.

De bewindsman werd bij zijn aankomst op zijn werkplek warm ontvangen door de directie, staf en personeelsleden van LVV. De ad-interimminister Ronni Benschop van het ministerie van LVV heeft bij de overdracht zijn collega succes toegewenst.

Volgens de nieuwe minister beseffen veel mensen het belang niet van dit ministerie. De drie sectoren zijn divers en uitgestrekt. Hij zal met de directie en staf doornemen wat de prioriteiten zijn en een plan van aanpak opzetten voor de issues. Met de bestaande middelen en de creativiteit van allen zal in het belang van het land en de komende generaties gewerkt worden.
... Zie meerZie minder

Commentaren

Congratulation

Proficiat met uw benoeming, succes met het uitvoeren van uw taak voor volk en vaderland.🤝⚘

Niet genoeg gegraaid

MoZia Ra Ranisha Doerbalie

5 dagen geleden

Ministerie Van Lvv

LVV en FAO/EU organiseren Masterclass voor beleidsmakers

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, organiseert in samenwerking met de FAO/EU een “Masterclass and Awareness Raising workshop” voor beleidsmakers, adviseurs, programma-managers en academia. De workshop die op woensdag 15 mei 2019 in hotel Torarica wordt gehouden, vloeit voort uit de FAO/EU ondersteuning bij de uitvoering van de National Food & Nutrition Security (FNS) agenda, (vertaalt voedsel en voedingszekerheid) en maakt deel uit van het project Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST). Data en informatie zijn essentieel voor bepaling van de voedsel- en voedingssituatie, het volgen van de voortgang van programma’s en het leren van succesvolle activiteiten. Moderne tools als online platformen, modellen, drones en Geographic Information System (GIS) zijn essentieel voor planning en uitvoering van FNS beleid en programma’s. Met de workshop wordt beoogd de bekendheid hierover te vergroten en deelnemers de gelegenheid te geven, direct in contact te komen met de Surinaamse instellingen, experts die hiermee bezig zijn.FIRST FNS-Suriname heeft een studie uitgevoerd om een overzicht te krijgen van beschikbare data en capaciteit in Suriname. De resultaten worden gepresenteerd middels een online platform Informatie & Knowledge Management (IKM). Daarnaast bevordert de FNS-IKM werkgroep interactie tussen de overheid, academia en stakeholders en wordt er informatie beschikbaar gesteld via FNS. Meer dan 180 beleidsdocumenten, studie, handleidingen en 90 online projecten zijn nu per thema, organisatie en district online doorzoekbaar. Ook is het voor stakeholders mogelijk zelf nieuws te delen. Meer dan 40 IKM- Focal Points zijn getraind in het beheren van online informatie. Suriname is één van de eerste landen in de regio en daarbuiten met deze unieke capaciteit. Expertise groepen presenteren werkende toepassingen met name CENTRUM voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) voor de landbouw, Nationaal Instituut Milieu Ontwikkeling Suriname (NIMOS) voor milieu, Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) voor bosbeheer en LVV voor visserij. Tevens zijn toepassingen te zien van wat de gevolgen zijn van zeewaterspiegel stijging voor landbouwgrond en systematiseren van surveys en datacollectie. In april was er een validatieworkshop gehouden ten behoeve van het FNS-Country Diagnostic-rapport in Suriname. Deze zal als input dienen bij discussies over de richting van het nieuwe 5-jarige programma van de EU.-
... Zie meerZie minder

LVV en FAO/EU organiseren Masterclass voor beleidsmakers

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, organiseert in samenwerking met de FAO/EU een “Masterclass and Awareness Raising workshop” voor beleidsmakers, adviseurs, programma-managers en academia. De workshop die op woensdag 15 mei 2019 in hotel Torarica wordt gehouden, vloeit voort uit de FAO/EU ondersteuning bij de uitvoering van de National Food & Nutrition Security (FNS) agenda, (vertaalt voedsel en voedingszekerheid) en maakt deel uit van het project Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST). Data en informatie zijn essentieel voor bepaling van de voedsel- en voedingssituatie, het volgen van de voortgang van programma’s en het leren van succesvolle activiteiten. Moderne tools als online platformen, modellen, drones en Geographic Information System (GIS) zijn essentieel voor planning en uitvoering van FNS beleid en programma’s. Met de workshop wordt beoogd de bekendheid hierover te vergroten en deelnemers de gelegenheid te geven, direct in contact te komen met de Surinaamse instellingen, experts die hiermee bezig zijn.FIRST FNS-Suriname heeft een studie uitgevoerd om een overzicht te krijgen van beschikbare data en capaciteit in Suriname. De resultaten worden gepresenteerd middels een online platform Informatie & Knowledge Management (IKM). Daarnaast bevordert de FNS-IKM werkgroep interactie tussen de overheid, academia en stakeholders en wordt er informatie beschikbaar gesteld via FNS. Meer dan 180 beleidsdocumenten, studie, handleidingen en 90 online projecten zijn nu per thema, organisatie en district online doorzoekbaar. Ook is het voor stakeholders mogelijk zelf nieuws te delen. Meer dan 40 IKM- Focal Points zijn getraind in het beheren van online informatie. Suriname is één van de eerste landen in de regio en daarbuiten met deze unieke capaciteit. Expertise groepen presenteren werkende toepassingen met name CENTRUM voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) voor de landbouw, Nationaal Instituut Milieu Ontwikkeling Suriname (NIMOS) voor milieu, Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) voor bosbeheer en LVV voor visserij. Tevens zijn toepassingen te zien van wat de gevolgen zijn van zeewaterspiegel stijging voor landbouwgrond en systematiseren van surveys en datacollectie. In april was er een validatieworkshop gehouden ten behoeve van het FNS-Country Diagnostic-rapport in Suriname. Deze zal als input dienen bij discussies over de richting van het nieuwe 5-jarige programma van de EU.-

1 week geleden

Ministerie Van Lvv

Een prettige moederdag toe ... Zie meerZie minder

Een prettige moederdag toe

Commentaren

🍀🍀🍀

2 weken geleden

Ministerie Van Lvv

Realisatie visrokerij Commewijne in zicht

Suriname krijgt binnenkort een gecertificeerde visrokerij. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft enkele jaren geleden een visrokerij opgezet in Commewijne. Vanwege diverse omstandigheden heeft de opstart helaas nog niet plaatsgevonden.

Thans zijn er middelen beschikbaar gesteld en wordt het e.e.a. voorbereid. Het ontwerp voor de visrokerij Commewijne is gemaakt door ingenieursbureau Consulting Partners N.V. en Inter Design. Met de aannemer Alginco wordt nu gewerkt aan de verdere afbouw, waarna deze ingericht zal worden. Op 7 mei 2019 is het startsein gegeven voor een plan van aanpak en het streven is het geheel op te leveren binnen zes maanden.

De complete procedure vanaf het aanmeren van visserboten met hun lading vis voor de rokerij tot het eindproduct zal moeten voldoen aan de vereisten van het Viskeuringinstituut en de Europese Unie. Hierdoor zal de kwaliteit toereikend zijn om de certificering van Europa te behalen zodat gerookte vis vanuit Suriname vrij op de Europese markt gelanceerd kan worden. De wnd. directeur van LVV, Deepak Jairam, heeft bij het startsein aangegeven, dat de mogelijkheden worden bekeken om ook de lokale markt te voorzien. Het kan niet zo zijn dat er dure investeringen worden gepleegd slechts voor de Europese markt. “We moeten er ook voor zorgen dat er gezond voedsel is voor elke Surinamer.
Dat geniet onze prioriteit!”
... Zie meerZie minder

Commentaren

wanneer gaan ze kokers plaatsen is al jaren op mensen zijn erf sinds llv heeft gegraven alles loopt onderwater en nog er bij zonder toestemming van mensen hebben jullie op mij perceel gaan graven ik heb me klacht door gegeven niemand doet wat . distr comm

Mooi een visrokerij in comm maar er is geen vis meer in comm wateren

Haha soso oplichterei en geldvreters. Lokale markt heeft al zoveel mensen die gerookte vis verkopen hosselen hier en daar met warme vis nu komen deze rotsoi mensen lullen op hun brood

Is er wel een studie gemaakt wat de kostprijs zal zijn en of het dan rendabel zal zijn om te concureren met de particulieren, vooral waar we weten dat overheids bedrijven niet de drive hebben zoals de perticulieren. Waarom niet gewoon afstoten of een N.V. maken met een minderheids aandelen pakket.

Lykt op ouwe dingen bij elkaar.

Gaat er vis zijn voor die rokery

2 weken geleden

Ministerie Van Lvv

Afsluiting Agrobeurs 2019

Op de laatste dag van de Agrobeurs 2019 heeft het ministerie van LVV aan de stakeholders een certificaat van deelname gegeven als dankbaarheid voor hun bijdrage. Ruim 28 stakeholders hebben op de beurs meer bekendheid gegeven aan hun producten e/o diensten.

Het ministerie is het personeel ook dankbaar voor hun inzet gedurende de beurs en de samenleving voor hun komst en support. De Agrobeurs is een jaarlijks terugkerend evenement die samen met de Made in Suriname beurs wordt gehouden. Tot volgend jaar.
... Zie meerZie minder

2 weken geleden

Ministerie Van Lvv

RAMADAN MUBARAK ... Zie meerZie minder

RAMADAN MUBARAK

2 weken geleden

Ministerie Van Lvv

Sfeerbeelden Agrobeurs 2019 dag 2 ... Zie meerZie minder

2 weken geleden

Ministerie Van Lvv

FIELDVISIT@LALFARMS NV(Let's talk Acerola) dag 2 ... Zie meerZie minder

2 weken geleden

Ministerie Van Lvv

Sfeerbeelden Agrobeurs 2019 dag 2 ... Zie meerZie minder

3 weken geleden

Ministerie Van Lvv

Agrobeurs 2019 van start

Op het KKF-Jaarbeursterrein vindt de Made in Suriname Agrobeurs 2019 plaats. Dit evenement is woensdag 1 mei aangevangen en duurt tot en met zaterdag 4 mei a.s. Er participeren ook dit jaar verschillende agrarische- en productiebedrijven van ons land. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft als slagzin “Buy Local, Brand Global”.

Als co-partner staat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in de buitenhal van het KKF-Jaarbeursterrein. Het departement wordt door de onderdirectoraten Landbouw, Veeteelt, Visserij, Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, en Planning en Ontwikkeling vertegenwoordigd. Er wordt informatie verstrekt over onder andere de import en export van planten en plantdelen en bestrijdingsmethoden van ziekte en plagen. Er worden elke dag demonstraties gegeven over de verschillende plantvermeerderingstechnieken en er wordt plantmateriaal verkocht.

Enkele stakeholders met wie het ministerie een samenwerkingsrelatie heeft, zijn ook geaccommodeerd in de buitenhal. Het gaat in deze om onder andere Gopex International NV, Rogam Farm, NV Grassalco InVitroPlants, Melkcentrale NV, Farmers World, Stichting Polytechnic College Suriname en Sur Organic & Hydro Crops.

Door ondernemingen in de gelegenheid te stellen hun producten of diensten meer bekendheid te geven, wordt met deze beurs invulling gegeven aan de Public-Private-Partnership.

De beurs is elke dag open van 5 uur s’ middags tot en met 10 uur s’ avonds.-
... Zie meerZie minder

Commentaren

Asin Sewbaransingh

Met nul aan ontwikkeling, vooruitgang, niewe kennis!

3 weken geleden

Ministerie Van Lvv

OPENING SEMINAAR VAN LALFARMS N.V.(Let's talk Acerola) Dag 1 ... Zie meerZie minder

3 weken geleden

Ministerie Van Lvv

WAN SWITI WROKOMAN DEY ... Zie meerZie minder

WAN SWITI WROKOMAN DEY

4 weken geleden

Ministerie Van Lvv

Het ministerie van LVV is actief bezig maatregelen te treffen nav de vele neerslag. Lees meer hierover.Trenzen Weg naar zee worden opgeschoond

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) laat de trenzen in het gebied Weg naar zee en wel de Kwepiweg opschonen. Deepak Jairam, directeur van LVV geeft in een vraaggesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan dat het noodzakelijk is hiermee aan te vangen, aangezien het .....

http://deboodschap.today/trenzen-weg-naar-zee-word…;
... Zie meerZie minder

Het ministerie van LVV is actief bezig maatregelen te treffen nav de vele neerslag. Lees meer hierover.

Commentaren

Waarom wachten op de regentijd?

4 weken geleden

Ministerie Van Lvv

... Zie meerZie minder

4 weken geleden

Ministerie Van Lvv

Landbouwtechnici getraind in vermeerderingstechnieken van cassave

“Suriname wordt gezien als een rijst producerende land. Nu echter wordt er ook hard gewerkt aan het upgraden van de cassavesector. Hopelijk kan Suriname in de toekomst ook gezien worden als een toonaangevende cassave producerende land.” Dit waren de woorden van onderdirecteur Ashween Ramdin van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, tijdens de certificaat uitreiking van de Macro Propagation workshop. Aan deze workshop, die gehouden werd in de week van 8 tot en met 12 april 2019, namen 14 participanten deel afkomstig van het ministerie van LVV, CELOS, Adek en Grassalco. De training was een vervolg van de Tissue Culture workshop in november 2018.

De deelnemers hebben zich verdiept in onder andere vermeerderingstechnieken van cassave, waaronder weefselkweek, mini- stakes, en axillary buds. Weefselkweek is een methode om cassave te vermeerderen onder steriele condities. Dit wordt vaak gebruikt om klonen van een plant te produceren. Mini- stakes is een ander manier om cassave planmatmateriaal te vermeerderen waarbij twee knoppen (buds) gebruikt worden. Bij axicllary buds wordt het blad gebruikt om cassave plantmateriaal te vermeerderen.

De workshop is onderdeel van het in Suriname gaande project: GCP/SLC/010/CDB-Cassave Industry-Market Assesment and Technology Validation and Dissemination. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met de Food and Agricuture Organisation (FAO), de Carribean Development Bank (CDB) en het ministerie van LVV. Het doel van dit project is de introductie, veld-onderzoek en verspreiding van 5 nieuwe cassave variëteiten voor opbrengst verhoging. De training van landbouwvoorlichters en landbouwers wordt gelijk meegenomen alsook markt onderzoek. Sinds de launch van het project zijn er reeds een aantal activiteiten uitgevoerd waaronder de Bakery training waarbij men brood van geraspte cassave leerde bakken, de start van de Farmer Field School en de Farmer-Buyer Workshop.

Verwacht wordt dat de deelnemers van de Macro Propagation workshop op correcte wijze de opgedane kennis in de praktijk zullen toepassen.
... Zie meerZie minder

Commentaren

Tranga OD

Gefeliciteerd allemaal!

Landveld Stanley

Als t om cassave gaat lijkt het land nog in de war. Proficiat.

Shaylesh Sukhraj

Goed werk ODL Ramdin

4 weken geleden

Ministerie Van Lvv

Lees meer over de launch van het volkstuinproject...Launch volkstuinproject en certificaatuitreiking voor trainers Geyersvlijt

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) kreeg het verzoek van de EBG-gemeente om een volkstuinproject op het terrein van de basisschool aan de Kaikoesiestraat te Geyersvlijt aan te leggen. Op woensdag 17 april 2019 vond de launch plaats, waarbij onder toeziend oog van waarnemend .....

https://deboodschap.today/launch-volkstuinproject-…;
... Zie meerZie minder

Lees meer over de launch van het volkstuinproject...

1 maand geleden

Ministerie Van Lvv

BEKENDMAKING:

GELDIGHEIDSDUUR VISVERGUNNINGEN 2018
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING:

GELDIGHEIDSDUUR VISVERGUNNINGEN 2018

The Custom Facebook Feed plugin