Min BiZa

Facebook Posts

Persbericht

Werkgroep Legger controleert stembureaulocaties

De verkiezingswerkgroep Legger gaat deze maand op oriëntatie uit naar het Boven-Suriname
gebied. De werkgroep is verantwoordelijk voor het identificeren van stembureaulocaties voor
de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen in 2020. Tijdens het bezoek zullen de bestaande
locaties in het gebied aan een inspectie worden onderworpen.

De werkgroep wordt tijdens het bezoek vergezeld van een bestuursambtenaar van dat gebied
en leden van de werkgroep Logistiek. “Er zal worden gecontroleerd wat de conditie van de
verschillende stembureaus is. Dit is nodig om te bepalen of er renovaties moeten worden
gedaan en of moet worden uitgekeken naar nieuwe stembureaulocaties, omdat de oude niet
meer voldoen”, zegt Soraya van den Berg, coördinator van de werkgroep. “De werkgroep
Logistiek is verantwoordelijk voor de renovaties. De bestuursambtenaar is bekend met de
locaties en de gehele omgeving.”

Indeling

In artikel 22 van het Kiesbesluit staat dat voor elk van de 62 ressorten waarin Suriname is
verdeeld, er een of meer stembureaus zijn die per kiesdistrict worden ingedeeld. De indeling
vindt plaats door een per beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken gewaarmerkte
legger. De legger bevat per district de stembureaus per ressort, alsook het totaal aantal kiezers
per adres en stembureau. De taak van de werkgroep Legger is om tijdig een betrouwbare lijst
van stembureaulocaties te produceren voor de verkiezingen in 2020. De stembureaus die
worden ingezet moeten op de dag van de verkiezing voor iedereen toegankelijk zijn, beschikken
over goede sanitaire voorzieningen, goede parkeergelegenheid en doorkijkmogelijkheden
hebben en ook zijn voorzien van schoonmaak en bewakingspersoneel. In het Boven-Suriname
gebied zijn er twintig bestaande stembureaulocaties. De evaluatie van deze locaties en het
identificeren van eventueel nieuwe plekken, zal in samenspraak met de districtscommissaris
plaatsvinden.

Paramaribo, 17 mei 2019
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Bekendmaking ... Zie meerZie minder

Bekendmaking

Commentaren

Goede dag tot wanneer heeft men de tijd om de nieuwe I D kaarten te maken we horen verschillende dingen dan is tot 3 maanden gratis daarna moet je 75 srd betalen ? Dus kun u ministerie een update geven

Persbericht

Kwetsbare groepen krijgen speciale aandacht in proces e-ID

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft in het proces van het uitgeven van e-ID kaarten maatregelen getroffen om het makkelijker te maken voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Dit zegt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken aan het bestuur van de Stichting Wereld Religie Dag (WRD) Suriname bij de overhandiging van het verslag van de 33ste WRD, die heeft plaatsgevonden op dinsdag 30 april.

Volgens de bewindsman hoeven zwangere vrouwen, mensen die slecht ter been zijn en mensen met een lichamelijke beperking niet de trap op bij het BvB kantoor te Combe, maar kunnen tussen 3u en 5u in de middag naar het BvB van Kwatta om hun enrollment te doen. Ook kan voor mensen die bedlegerig zijn een verzoekschrift, met een verklaring van de arts, worden ingediend bij de directeur van Binnenlandse Zaken zodat de service aan huis geboden kan worden. De komende periode zullen ook de verschillende tehuizen worden aangedaan om de enrollment van de burgers aldaar te doen. “Maar er moet nog veel meer gebeuren voor deze groep en zowel BiZa als Sozavo zullen het niet alleen kunnen doen. Ik ben het roerend met u eens dat wij het niet alleen moeten prediken, maar dat we de handen in elkaar moeten slaan en naar een manier moeten gaan kijken, hoe we de gedachten, de samenwerking vorm kunnen geven”, stelde de BiZa-minister.
De viering van de Wereld Religie Dag heeft op 20 januari 2019 plaatsgevonden met als thema “De rol van de religie met betrekking tot de kwetsbare groepen in de samenleving”. “Het thema is uitgekozen naar aanleiding van een bezoek vanuit de Bahai gemeenschap, waarbij iemand met een beperking de vraag stelde, hoe wij omgaan met de kwetsbare groepen in de samenleving”, zegt Hedy Heymans-Soeters, voorzitter bestuur Stichting WRD Suriname.
Volgens de Penningmeester van het bestuur Mary Ghafoerkhan-Karamat Ali was de afgelopen WRD-viering heel bijzonder. Dit vanwege het feit dat er verschillende mensen met een beperking aanwezig waren. Zij heeft graag dat er vanuit de samenleving meer inzicht en begrip verkregen wordt voor mensen met een beperking. Ook het verwerven van inzicht voor een betere manier van zorg dragen en het helpen maken van een beleid voor deze groep mensen.

Paramaribo, 01 mei 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Kwetsbare groepen krijgen speciale aandacht in proces e-ID

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft in het proces van het uitgeven van e-ID kaarten maatregelen getroffen om het makkelijker te maken voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Dit zegt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken aan het bestuur van de Stichting Wereld Religie Dag (WRD) Suriname bij de overhandiging van het verslag van de 33ste WRD, die heeft plaatsgevonden op dinsdag 30 april. 

Volgens de bewindsman hoeven zwangere vrouwen, mensen die slecht ter been zijn en mensen met een lichamelijke beperking niet de trap op bij het BvB kantoor te Combe, maar kunnen tussen 3u en 5u in de middag naar het BvB van Kwatta om hun enrollment te doen. Ook kan voor mensen die bedlegerig zijn een verzoekschrift, met een verklaring van de arts, worden ingediend bij de directeur van Binnenlandse Zaken zodat de service aan huis geboden kan worden. De komende periode zullen ook de verschillende tehuizen worden aangedaan om de enrollment van de burgers aldaar te doen. “Maar er moet nog veel meer gebeuren voor deze groep en zowel BiZa als Sozavo zullen het niet alleen kunnen doen. Ik ben het roerend met u eens dat wij het niet alleen moeten prediken, maar dat we de handen in elkaar moeten slaan en naar een manier moeten gaan kijken, hoe we de gedachten, de samenwerking vorm kunnen geven”, stelde de BiZa-minister.
 De viering van de Wereld Religie Dag heeft op 20 januari 2019 plaatsgevonden met als thema “De rol van de religie met betrekking tot de kwetsbare groepen in de samenleving”. “Het thema is uitgekozen naar aanleiding van een bezoek vanuit de Bahai gemeenschap, waarbij iemand met een beperking de vraag stelde, hoe wij omgaan met de kwetsbare groepen in de samenleving”, zegt Hedy Heymans-Soeters, voorzitter bestuur Stichting WRD Suriname.
Volgens de Penningmeester van het bestuur Mary Ghafoerkhan-Karamat Ali was de afgelopen WRD-viering heel bijzonder. Dit vanwege het feit dat er verschillende mensen met een beperking aanwezig waren. Zij heeft graag dat er vanuit de samenleving meer inzicht en begrip verkregen wordt voor mensen met een beperking. Ook het verwerven van inzicht voor een betere manier van zorg dragen en het helpen maken van een beleid voor deze groep mensen.

Paramaribo, 01 mei 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

Persbericht

Aangepaste openingstijden bvb’s e-ID aanvraag

Burgers kunnen op enkele bureau’s voor burgerzaken (bvb’s) ook na de reguliere openingstijden hun e-ID aanvragen. Het gaat om de bvb’s Combe, Flora en Kwatta in Paramaribo, La Vigilantia in Para, Meerzorg voor Commewijne, Groningen in Saramacca en in Nickerie zijn dat Nieuw Nickerie, Corantijnpolder en Henar.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), is verantwoordelijk voor de uitgifte van Identiteitskaarten. Medio maart dit jaar is de productie van de e-ID opgestart. Een van de doelen voor het invoeren van deze elektronische identiteitskaart is om de kwaliteit van het identificatiebewijs te verbeteren. Aan de samenleving is drie jaren geboden om de voormalige pvc-kaarten in te ruilen voor de elektronische identiteitskaart. Bij de bvb’s die de aanvragen verwerken, is een enorme toeloop van personen die de e-ID kaarten willen aanmaken of inruilen. Om deze groep tegemoet te komen, heeft het ministerie gemeend de openingstijden van de bovengenoemde bvb’s voor vier maanden te verruimen.
De samenleving wordt in de gelegenheid gesteld om van maandag tot en met donderdag tot 17:00 uur en op de vrijdag tot 16:30 de e-ID kaarten aan te vragen en af te halen. De bvb’s Groningen, Nieuw-Nickerie, Corantijnpolder en Henar zijn slechts op de vrijdag langer opengesteld en wel tot 16:30.

Paramaribo, 24 april 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Commentaren

Diana Elskamp

Rakesh

Mevr. Lisette Lynch

jullie neme dingen over of vernieuwen bep dinge in het land.maaar wel niet op d juiste manier..sedert 29mrt hb k demyne gemaakt..26april was het nogteedssss niet af..

Hum Tum

Mary Sastromedjo Lolita Sastromedjo Felicity Ronokarijo check de tijden

Amir Asraf Kavesh Kalka

Jo-ann Westmaas

Waarom moete wy van para helemaal op la vigilantia gaan, er ryd geen bus naar daar niet een ieder heeft taxi geld

Djakie Nathalie Ydaya

Jullie onderdrukken het volk om binnen 6maanden de E id aan te maken, met dien verstande dat 80% van de mensen mei 2020 van de nieuwe id zijn voorzien. Me ede met jullie ,waarom geen termijn overbrugings termijn van.de bij wet vastgestelde 3jaar want na 6 maanden moet je SRD 75 betalen. .....por ede sani

Is gewoon een rommel oudjes staan in lange rijen in de regen

Waar moeten de mensen van pad van wanica gaan?

Romana Gummels

Naomi Sankarsa

Bie Bie Annietje Annietje Raisrie Maniram Sima San

Bianca Sastrohardjo Djojowitjono Lestarie Vanessa Gopali Aroeman

Shivani Kamta Soechit

Al-fayed Hoesenie

waar moet latour gaan,of mag het op any bureau gemaakt worden

Braga Boyka

Samantha

Jamell Meerberg Shaileshma Ganput

Patricia Wongso Nawiredjo

Waar moetn de mensen vn pad v wanica gaan ???

Persbericht

Medewerkers Biza geïnformeerd over HRM-capaciteitsversterkingsprogramma

Een selectie medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) zijn in het kader van de opgestarte Human Resource Management (HRM) geïnformeerd over het officiële trainingsprogramma, het capaciteitsversterkingsprogramma. Deze informatie-sessie heeft plaatsgevonden op maandag 15 april, in de multifunctionele zaal van Biza.
Dennis de Keyzer, aangetrokken consultant, zegt dat het HRM-directoraat formeel is goedgekeurd en dat het HRM-strategisch plan reeds af is. “Het onderdeel van het HRM-plan houdt in dat medewerkers van het HRM-directoraat alle nodige skills, kennis en potenties worden bijgebracht, zodat het HRM-systeem eerst bij Biza doorgevoerd kan worden en het daarna laten uitwaaien naar de andere ministeries”. Verder stelt de consultant dat de overschakeling van Personeels Zaken (PZ) naar HRM zeer belangrijk is, omdat de transformatie zich op het doorvoeren van de Human Resource Management toespits.
Voor het HRM-directoraat heeft er een selectie van medewerkers plaatsgevonden, gesanctioneerd door de minister van Biza. Het gaat namelijk om ongeveer 25 personen die ook wel de change agents van het directoraat worden genoemd. Deze agents zullen het capaciteitsversterkingsprogramma, die uit acht modulen bestaat moeten doorlopen, zodat zij toegerust genoeg zijn om het HRM-systeem te helpen opzetten.
Het capaciteitsversterkingsprogramma loopt door tot december 2019. De participanten zullen twee keer per week de training volgen. De training bestaat uit specifieke HRM-competenties. “En ondertussen gaan we harder werken om het HRM-systeem in place te brengen. We hebben in de werkgroep uitgerekend dat we tegen september 2020 zouden kunnen uitwaaien naar de rest van de ministeries”, aldus de Keyzer.

Paramaribo, 18 april 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Medewerkers Biza geïnformeerd over HRM-capaciteitsversterkingsprogramma

Een selectie medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) zijn in het kader van de opgestarte Human Resource Management (HRM) geïnformeerd over het officiële trainingsprogramma, het capaciteitsversterkingsprogramma. Deze informatie-sessie heeft plaatsgevonden op maandag 15 april, in de multifunctionele zaal van Biza. 
Dennis de Keyzer, aangetrokken consultant, zegt dat het HRM-directoraat formeel is goedgekeurd en dat het HRM-strategisch plan reeds af is. “Het onderdeel van het HRM-plan houdt in dat medewerkers van het HRM-directoraat alle nodige skills, kennis en potenties worden bijgebracht, zodat het HRM-systeem eerst bij Biza doorgevoerd kan worden en het daarna laten uitwaaien naar de andere ministeries”. Verder stelt de consultant dat de overschakeling van Personeels Zaken (PZ) naar HRM zeer belangrijk is, omdat de transformatie zich op het doorvoeren van de Human Resource Management toespits.
Voor het HRM-directoraat heeft er een selectie van medewerkers plaatsgevonden, gesanctioneerd door de minister van Biza. Het gaat namelijk om ongeveer 25 personen die ook wel de change agents van het directoraat worden genoemd. Deze agents zullen het capaciteitsversterkingsprogramma, die uit acht modulen bestaat moeten doorlopen, zodat zij toegerust genoeg zijn om het HRM-systeem te helpen opzetten.
Het capaciteitsversterkingsprogramma loopt door tot december 2019. De participanten zullen twee keer per week de training volgen. De training bestaat uit specifieke HRM-competenties. “En ondertussen gaan we harder werken om het HRM-systeem in place te brengen. We hebben in de werkgroep uitgerekend dat we tegen september 2020 zouden kunnen uitwaaien naar de rest van de ministeries”, aldus de Keyzer.

Paramaribo, 18 april 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

PERSBERICHT

BGA houdt sessie met stakeholders voor finalisering concepten Genderplannen

Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) heeft met diverse stakeholders van de
verschillende ministeries een bijeenkomst gehouden voor de finalisering van de
concepten van de Gendervisie Beleidsdocument 2021-2035 en de Gender
Actieplan 2019-2020. Deze sessie vond plaats op maandag 8 april in de Royal
Ballroom van Lalla Rookh. Judith Karijodrono, hoofd BGA, zegt dat gender cross-
cutting is, want het gaat door alle sectoren heen. “Het is niet alleen van het
ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), maar we hebben ook andere
overheidsorganisaties nodig om gendergelijkheid te bereiken”.
Het BGA is een werkarm van Biza, als het gaat om het formuleren van het
genderbeleid. Tijdens deze sessie heeft Anette Tjon Sie Fat, die hierbij is
aangetrokken als consultant, een uitgebreide toelichting gegeven over de
documenten voor het bereiken van gendergelijkheid in Suriname. Zij zegt dat
gender niet alleen te maken heeft met maatschappelijke rollen tussen mannen en
vrouwen, maar ook om gelijke rechten binnen de gemeenschap.Het BGA heeft de
vijf prioriteitsgebieden van het genderwerkplan van 2013, middels een
genderdialoog samengesteld met verschillende actoren. Deze prioriteitsgebieden
zijn onder andere arbeid, inkomen en armoedebestrijding, onderwijs, opvoeding en

vorming, gezondheid, zeggenschap en besluitvorming en geweld. Bij de
formulering van het nieuw genderbeleid zijn er twee prioriteitsgebieden
toegevoegd, waaronder wet en regelgeving en milieu- en klimaatverandering. Het
is de bedoeling dat er iedere vijf jaar een evaluatie wordt gedaan en het document
wordt bijgesteld. De visie over gendergelijkheid en de strategieën die zullen
worden gebruikt om het algemeen doel te bereiken, liggen wel vast. In het
Genderactieplan 2019-2020 worden activiteiten opgenomen die passen binnen de
prioriteitsgebieden en die uitvoerbaar moeten zijn voor december 2020.

PARAMARIBO, 10 APRIL 2019

Ministerie van BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

One Stop Window vergemakkelijkt diensten voor surinamers in diaspora

De One Stop Window (OWS) met als doel een verbeterde samenwerking tussen het Centraal
Bureau voor Burgerzaken(CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en de
Consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) is gelanceerd op maandag
8 april. Deze samenwerking moet leiden tot het efficienter afhandelen van de diensten waaronder
paspoorten, akten en verklaringen ten behoeve van de surinamers in diaspora, zegt Herel
Bodeutsch, hoofd van de afdeling Paspoorten en trekker van dit project.

Minister Mike Noersalim van Biza zegt dat aan de tot standkoming van de OSW er een heel
proces vooraf is gegaan. Zowel het ministerie van Biza als Buza hebben één doel en dat is een
tevreden klant. “Laten wij steeds voorop houden dat wij niet 80 % ,niet 90%, niet 95% maar 100
% klanttevredenheid kunnen hebben”. Het idee voor het openen van de One Stop Window leefde
sinds 2018. Minister Yldiz Beighle van Buza ziet dit idee als een weg naar verdere innovatie om
te komen tot een effectievere en efficiënte manier van dienstverlening naar onze diaspora.
De OWS is ondergebracht op de afdeling paspoorten op het CBB aan de Mr. Jaggernath
Lachmonstraat. Op de maandag, woensdag en vrijdag worden de werkzaamheden verricht vanuit
deze unit door het personeel van Buza.
“ De afstand Buza-Biza wordt hiermede verkleind en het personeel van Buza zal het proces ter
afhandeling van de bovengenoemde documenten makkelijker kunnen monitoren. Ook de
wachttijd van de documenten zal aanzienlijk verkort worden”, aldus Bodeutsch.

Paramaribo, 8 april 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

One Stop Window vergemakkelijkt diensten voor surinamers in diaspora

De One Stop Window (OWS) met als doel een verbeterde samenwerking tussen het Centraal
Bureau voor Burgerzaken(CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en de
Consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) is gelanceerd op maandag
8 april. Deze samenwerking moet leiden tot het efficienter afhandelen van de diensten waaronder
paspoorten, akten en verklaringen ten behoeve van de surinamers in diaspora, zegt Herel
Bodeutsch, hoofd van de afdeling Paspoorten en trekker van dit project.

Minister Mike Noersalim van Biza zegt dat aan de tot standkoming van de OSW er een heel
proces vooraf is gegaan. Zowel het ministerie van Biza als Buza hebben één doel en dat is een
tevreden klant. “Laten wij steeds voorop houden dat wij niet 80 % ,niet 90%, niet 95% maar 100
% klanttevredenheid kunnen hebben”. Het idee voor het openen van de One Stop Window leefde
sinds 2018. Minister Yldiz Beighle van Buza ziet dit idee als een weg naar verdere innovatie om
te komen tot een effectievere en efficiënte manier van dienstverlening naar onze diaspora.
De OWS is ondergebracht op de afdeling paspoorten op het CBB aan de Mr. Jaggernath
Lachmonstraat. Op de maandag, woensdag en vrijdag worden de werkzaamheden verricht vanuit
deze unit door het personeel van Buza.
“ De afstand Buza-Biza wordt hiermede verkleind en het personeel van Buza zal het proces ter
afhandeling van de bovengenoemde documenten makkelijker kunnen monitoren. Ook de
wachttijd van de documenten zal aanzienlijk verkort worden”, aldus Bodeutsch.

Paramaribo, 8 april 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Commentaren

Niets te merken van One Stop Window. De processen zijn niet van deze tijd. Voor het overzetten van stempels van een oude paspoort naar een nieuw paspoort moet ik eerst naar jullie wijkkantoor van CBB om een bewijs van inschrijving te bestellen (belachelijk), die ik pas de volgende dag kan ophalen. Vervolgens moet ik hiermee naar de Vreemdelingendienst en daarna bij CBB hoofdkantoor en daarna weer naar CBB wijkkantoor. Dit is toch een achterlijk systeem voor iemand die al een permanente verblijfsstatus heeft. Hoe willen we diaspora mensen in het landen? Dit is echt prehistorisch!

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGImage attachment

Commentaren

Zeg gewoon dat hun airco defect is en dat j gewoon by de balie word geholpen door die onbeschofte wezens die daar werken

PERSBERICHT

Minister Noersalim krijgt kennismakingsbezoek van braziliaanse ambassadeur

De braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Zowel de minister als de ambassadeur gaven aan het gesprek als constructief te ervaren.
Aguiar heeft de wens te kennen gegeven om samen met BiZa en wel het Bureau Genderaangelegenheden (BGA), het geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder huiselijk geweld, tegen te gaan. Minister Noersalim gaf hierbij aan dat het verstandig zou zijn om op korte termijn een verdiepend gesprek daarover te houden. “Eén van de voorwaarden om huiselijk geweld te kunnen aanpakken is met zoveel mogelijk stakeholders samen te werken”. De bewindsman ziet graag een goede samenwerking op het gebied van de Kustwacht met name capaciteitsversterking in de vorm van trainingen voor het personeel van de Kustwacht. Hierop reageerde de ambassadeur enthousiast en zegt dat er genoeg mogelijkheden daarvoor zijn.
Andere belangrijke onderwerpen die ook aan de orde kwamen tijdens dit bezoek zijn onder andere de aanpak van gezondheidsvraagstukken zoals bewustwordingscampagnes met betrekking tot malaria en HIV/Aids in het binnenland en het uitbreiden van het luchtverkeer tussen Suriname en de verschillende braziliaanse staten. De ambassadeur gaf aan dat het ‘leerhuis’ van de braziliaanse ambassade open staat voor culturele uitwisseling en het leren van de portugese taal en motiveert een ieder daar gebruik van te maken. “ Elkanders taal spreken kan verbroedering tot stand brengen”, aldus Aguiar.

Paramaribo, 3 april 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Minister Noersalim krijgt kennismakingsbezoek van braziliaanse ambassadeur

De braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Zowel de minister als de ambassadeur  gaven aan het gesprek als constructief te ervaren. 
Aguiar heeft de wens te kennen gegeven om samen met BiZa en wel het Bureau Genderaangelegenheden (BGA), het geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder huiselijk geweld,  tegen te gaan. Minister Noersalim gaf hierbij aan dat het verstandig zou zijn om op korte termijn een verdiepend gesprek daarover te houden. “Eén van de voorwaarden om huiselijk geweld te kunnen aanpakken is met zoveel mogelijk stakeholders samen te werken”. De bewindsman ziet graag een goede samenwerking op het gebied van de Kustwacht met name capaciteitsversterking in de vorm van trainingen voor het personeel van de Kustwacht. Hierop reageerde de ambassadeur enthousiast en zegt  dat er genoeg mogelijkheden daarvoor zijn. 
Andere belangrijke onderwerpen die ook aan de orde kwamen tijdens dit bezoek  zijn onder andere de aanpak van gezondheidsvraagstukken zoals bewustwordingscampagnes met betrekking tot malaria en HIV/Aids in het binnenland en het uitbreiden van het luchtverkeer tussen Suriname en de verschillende braziliaanse staten. De ambassadeur gaf aan dat het ‘leerhuis’ van de braziliaanse ambassade open staat voor culturele uitwisseling en het leren van de portugese taal en motiveert een ieder daar gebruik van te maken. “ Elkanders taal spreken kan verbroedering tot stand brengen”, aldus Aguiar. 

Paramaribo, 3 april 2019

Ministerie van Binnenlandse ZakenImage attachmentImage attachment

PERSBERICHT

CARBICA XI kiest nieuw bestuur tijdens afsluiting conferentie

De Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) XI conferentie werd afgesloten met de bestuursvergadering, waarbij de leden een nieuw bestuur hebben gekozen. . “ Ik heb nu een adviserende rol te vervullen. Daarnaast heb ik als opdracht van het nieuw bestuur meegekregen om de Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN) verder vorm te geven en nog in 2019 te implementeren”, zegt Rita Tjien Fooh , die nu immediate past president is en oud voorzitter van CARBICA tevens Nationale Archivaris van Suriname.
Het nieuw bestuur (2019- 2022) ziet er als volgt uit: Avril Belfon (voorzitter- Trnidad & Tobago), Max Scriwanek (Curacao- vive voorzitter), Stanley Griffin (Secretaris- Jamaica), Vernanda Raymond (lid- Dominica), Kevin Montero (lid- Belize), Halcyon Wiltshire (lid- Barbados), Julien Benoit (lid- Guadeloupe).De regionale archiefconferentie die in Suriname is georganiseerd kan als een succes worden beschouwd door de organisatoren. De conferentie die vier dagen heeft geduurd omvatte de workshop ‘ Digital Records Management’, een panel discussie over National and International Emergency Response en er is gediscussieerd over Migrated Archives.
Op de laatste dag van de Conferentie, zijn vertegenwoordigers van diverse Caribische archiefinstellingen (Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados) en Europese archiefinstellingen (Nederland en Engeland) met elkaar in discussie getreden over de uitdagingen waarmee het Caribisch gebied geconfronteerd wordt bij het verkrijgen van toegang op archieven die berusten in het voormalig moederland, stelt Tjien Fooh-Hardjomohamad. “ Het betreft de archieven die gevormd zijn in het Caribisch gebied tijdens het koloniaal bewind en die overgebracht zijn naar Europa. Dit was de eerste keer dat archiefprofessionals over ‘Migrated Archives’ met elkaar in discussie zijn getreden. Afgesproken is dat binnen CARBICA verband de discussie wordt voortgezet en naar oplossingen zal worden gezocht voor het dilemma”, aldus de nationale archivaris.

Paramaribo, 3 april 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

Persbericht

Regionale archiefconferentie (CARBICA) een succes

De regionale archiefconferentie, Caribbean Regional Branch (CARBICA), die in Suriname werd georganiseerd kan door de organisatoren als een succes worden beschouwd. Aan de workshop ‘Digital Records Management’ namen 90 participanten deel, afkomstig van zowel overheidsorganen als particuliere organisaties. Participanten hebben onder andere te kennen gegeven dat een nationaal E-Gov beleid dringend nodig is, zodat de werkprocessen van de overheidsadministratie op gestandaardiseerde wijze kunnen worden gedigitaliseerd.
Na bestudering van de aanbevelingen zal het ministerie van Binnenlandse zaken indien nodig een follow up geven aan deze workshop. Tijdens de paneldiscussie over ‘National and International Emergency Response’ hebben diverse sprekers hun visie hierover gedeeld. Kolonel Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht en coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), wees de aanwezigen erop dat cultuur erfgoedinstellingen tot nog toe niet in het vizier van de NCCR zijn, alhoewel ze wel behoren tot de prioriteitsgebieden van de organisatie. Deze cultuurinstellingen hebben thans het advies meegekregen om een rampenplan op te stellen voor hun organisatie. Het Nationaal Archief zal hiertoe een aanzet geven met ondersteuning van het NCCR. De CARBICA-vertegenwoordiger, Max Scriwanek introduceerde in zijn presentatie de Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN), die bij eventuele rampen in de regio hulp moet aanbieden aan erfgoedinstellingen.
Op de laatste dag van deze vierdaagse conferentie zijn vertegenwoordigers van diverse Caribische archiefinstellingen (Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados) en Europese archiefinstellingen (Nederland en Engeland), met elkaar in discussie getreden. De discussie betrof de uitdagingen waarmee het Caribisch gebied geconfronteerd wordt bij het verkrijgen van toegang tot archieven die berusten in het voormalig moederland. Het betreft de archieven die gevormd zijn in het Caribisch gebied tijdens het koloniaal bewind en die overgebracht zijn naar Europa. Dit was de eerste keer dat archiefprofessionals over ‘Migrated Archives’ met elkaar in discussie zijn getreden. Afgesproken is dat binnen CARBICA verband de discussie wordt voortgezet en naar oplossingen zal worden gezocht voor het dilemma.

Paramaribo, 02 april 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Regionale archiefconferentie (CARBICA) een succes

De regionale archiefconferentie, Caribbean Regional Branch (CARBICA), die in Suriname werd georganiseerd kan door de organisatoren als een succes worden beschouwd. Aan de workshop ‘Digital Records Management’ namen 90 participanten deel, afkomstig van zowel overheidsorganen als particuliere organisaties. Participanten hebben onder andere te kennen gegeven dat een nationaal E-Gov beleid dringend nodig is, zodat de werkprocessen van de overheidsadministratie op gestandaardiseerde wijze kunnen worden gedigitaliseerd. 
Na bestudering van de aanbevelingen zal het ministerie van Binnenlandse zaken indien nodig een follow up geven aan deze workshop. Tijdens de paneldiscussie over ‘National and International Emergency Response’ hebben diverse sprekers hun visie hierover gedeeld. Kolonel Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht en coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), wees de aanwezigen erop dat cultuur erfgoedinstellingen tot nog toe niet in het vizier van de NCCR zijn, alhoewel ze wel behoren tot de prioriteitsgebieden van de organisatie. Deze cultuurinstellingen hebben thans het advies meegekregen om een rampenplan op te stellen voor hun organisatie. Het Nationaal Archief zal hiertoe een aanzet geven met ondersteuning van het NCCR. De CARBICA-vertegenwoordiger, Max Scriwanek introduceerde in zijn presentatie de Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN), die bij eventuele rampen in de regio hulp moet aanbieden aan erfgoedinstellingen.
Op de laatste dag van deze vierdaagse conferentie zijn vertegenwoordigers van diverse Caribische archiefinstellingen (Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados) en Europese archiefinstellingen (Nederland en Engeland), met elkaar in discussie getreden.  De discussie betrof de uitdagingen waarmee het Caribisch gebied geconfronteerd wordt bij het verkrijgen van toegang tot archieven die berusten in het voormalig moederland. Het betreft de archieven die gevormd zijn in het Caribisch gebied tijdens het koloniaal bewind en die overgebracht zijn naar Europa. Dit was de eerste keer dat archiefprofessionals over ‘Migrated Archives’ met elkaar in discussie zijn getreden. Afgesproken is dat binnen CARBICA verband de discussie wordt voortgezet en naar oplossingen zal worden gezocht voor het dilemma.

Paramaribo, 02 april 2019 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGImage attachment

Commentaren

Richard Sahebdin Sherryleen Doekhi-Reso

Andy Kromoredjo

Jo-Ann

Andjani Banwari

Timothy Edwards

Varsha Soekhoe Saimoen Jean

Resa Ramadhin Dheeraj Biharie

Persbericht

Caribische erfgoedprofessionals bespreken noodmaatregelen extreme weeromstandigheden

De officiele startsein voor de Regionale Raad voor Archieven (CARBICA) -conferentie over ‘Archives at Risk:behoud van Caribisch cultureel erfgoed’ is vandaag gegeven in de banquethal van hotel Torarica. Er is voor het eerst een breed spectrum van Caribische erfgoedprofessionals samengebracht om coöperatieve noodmaatregelen te bespreken als reactie op extreme weersomstandigheden, zegt de voorzitter van de Caribische afdeling van de CARBICA tevens directeur van het Nationaal Archief Suriname (NAS), Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad.

Tjien Fooh-Hardjomohamad geeft aan dat van bijzonder belang is de introductie van het Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN), een landelijk netwerk van conserveringsdeskundigen die zich inzetten voor het beschermen van cultureel erfgoed door middel van respons, herstel en mitigatie, het verzachten van klimaatverandering door minder broeikasgassen uit te stoten.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken stelt tijdens zijn toespraak dat archivarissen documenten en andere materialen verwerven, beheren en preserveren die van historisch, cultureel en administratief belang zijn voor individuen, organisaties en landen. Dit strookt met de doelstellingen van CARBICA. “ Trouw aan haar doelstellingen heeft CARBICA het leiderschap genomen in tijden van crises, tijdens de rampzalige gebeurtenissen na de orkanen in 2017 die de erfgoedinstellingen in de regio hadden getroffen en de instellingen ondersteunden die het zwaarst door de orkanen werden getroffen”.

Verder geeft de bewindsman aan dat deze fysieke bedreigingen voor erfgoedinstellingen onmiddellijk moeten worden aangepakt en is goed gestemd dat CARBICA het Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN) heeft geïnitieerd en geintroduceerd. “ In feite is het van het grootste belang om niet alleen de erfgoedinstellingen over dit initiatief te informeren, maar ook regionale instanties zoals de CARICOM en OECS (Organisatie van Oost-Caribische Staten) over de doelstellingen van het CHEN”, aldus minister Noersalim.

Paramaribo, 26 maart 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

Orange Day elke 25ste van de Maand.. ... Zie meerZie minder

Orange Day elke 25ste van de Maand..Image attachmentImage attachment

Persbericht

Samenwerking Biza en UNDP verkiezingen 2020 beklonken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is wederom een samenwerking aangegaan met the United Nations Development Program (UNDP). Deze samenwerking betreft capaciteitsversterking bij de voorbereiding van de algemene vrije en geheime verkiezingen die worden gehouden in mei 2020.
“Suriname heeft een goede reputatie als land dat eerlijke en vrije verkiezingen houdt. Die naam willen wij behouden, maar wij willen ook de organisatie van de verkiezingen verbeteren”, zegt minister Mike Noersalim. De ondertekening heeft op maandag 25 maart plaatsgevonden in de vergaderzaal van de minister.
De overeenkomst is ondertekend door minister Noersalim en de vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname, Alexis Armstrong. Armstrong onderstreept de goede reputatie die Suriname heeft als verkiezingsorganisator. “Democracy cannot survive, cannot thrive without free and fair elections. The UN in a whole and in this particular sense, the UNDP values the principles of democracy and therefore it is an opportunity for us to support a country that has committed itself to the principles of democracy.”
Gedurende het samenwerkingsverband wordt specifiek voorzien in capaciteitsversterking, voorlichting en met name verkiezingsvoorlichting, betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, alsook de ontwikkeling van een gedragscode voor politieke partijfinanciering. De overeenkomst eindigt in december 2020. “Capaciteitsversterking is iets dat wij nodig hebben en ook in de nabije toekomst kunnen gebruiken”, aldus minister Noersalim.

Paramaribo, 25 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT
... Zie meerZie minder

Persbericht

Samenwerking Biza en UNDP verkiezingen 2020 beklonken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is wederom een samenwerking aangegaan met the United Nations Development Program (UNDP). Deze samenwerking betreft capaciteitsversterking bij de voorbereiding van de algemene vrije en geheime verkiezingen die worden gehouden in mei 2020.
“Suriname heeft een goede reputatie als land dat eerlijke en vrije verkiezingen houdt. Die naam willen wij behouden, maar wij willen ook de organisatie van de verkiezingen verbeteren”, zegt minister Mike Noersalim. De ondertekening heeft op maandag 25 maart plaatsgevonden in de vergaderzaal van de minister.
De overeenkomst is ondertekend door minister Noersalim en de vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname, Alexis Armstrong. Armstrong onderstreept de goede reputatie die Suriname heeft als verkiezingsorganisator. “Democracy cannot survive, cannot thrive without free and fair elections. The UN in a whole and in this particular sense, the UNDP values the principles of democracy and therefore it is an opportunity for us to support a country that has committed itself to the principles of democracy.”
Gedurende het samenwerkingsverband wordt specifiek voorzien in capaciteitsversterking, voorlichting en met name verkiezingsvoorlichting, betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, alsook de ontwikkeling van een gedragscode voor politieke partijfinanciering. De overeenkomst eindigt in december 2020. “Capaciteitsversterking is iets dat wij nodig hebben en ook in de nabije toekomst kunnen gebruiken”, aldus minister Noersalim.

Paramaribo, 25 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUTImage attachmentImage attachment

Persbericht

Workshop CARBICA identificeren digitale records op kosteneffectieve manier

De opening van de pre-conferentie workshop ‘Digital Records Management’ van de elfde regionale archiefconferentie, de Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) X1, heeft vandaag plaatsgevonden in hotel Torarica. De workshop stelt deelnemers instaat de uitdagingen van digitale archivering te begrijpen, om de kenmerken van digitale records te identificeren en om op een kosteneffectieve manier te beginnen met het beheren van digitale records.
Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad, president van CARBICA, heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat deze workshop ons niet alleen essentiële kennis biedt over de vereisten van digitalisering, maar ons ook een uitstekende gelegenheid geeft om ideeën uit te wisselen met onze collega's uit de regio. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken die de opening heeft gedaan stelt dat de snel evoluerende technologie, de manier transformeert waarop kennis wordt bijgebracht en opgenomen. Hij doelt op bijvoorbeeld het onderwijssysteem, de handel en industrie in communicatie en ook de manier waarop wij als overheidsinstellingen de informatie beschikbaar stellen aan het publiek.
Verder geeft de bewindsman aan dat deze workshop wordt gehouden op een moment dat de regering van Suriname op weg is om haar publieke diensten te verbeteren, door haar archieven te digitaliseren om hen in staat te stellen hun diensten beter af te kunnen handelen en verantwoording af te leggen aan het publiek. “In verband hiermee digitaliseert het ministerie van Binnenlandse Zaken de personeelsdossiers van overheidsinstellingen. Meest recent heeft de burgerlijke stand ook de elektronische identiteitskaart in Suriname geïntroduceerd”.
Met al deze digitaliseringsprojecten geïnitieerd en ontwikkeld door de overheid, is het verplicht om ervoor te zorgen dat aan de vereiste voorwaarden voor digitaliseringen wordt voldaan. “Als we dit in overweging nemen, moeten we proactief optreden als overheid bij het herkennen van de uitdagingen en bij het ontwikkelen van een beleid of een routekaart om onze bestemming te bepalen. Om dit te doen, moeten we eerst het bewustzijn van onze medewerkers verhogen en hen beter van de nodige kennis voorzien”, aldus de minister.

Paramaribo, 25 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT
... Zie meerZie minder

Persbericht

Workshop CARBICA identificeren digitale records op kosteneffectieve manier

De opening van de pre-conferentie workshop ‘Digital Records Management’ van de elfde regionale archiefconferentie, de Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) X1, heeft vandaag plaatsgevonden in hotel Torarica. De workshop stelt deelnemers instaat de uitdagingen van digitale archivering te begrijpen, om de kenmerken van digitale records te identificeren en om op een kosteneffectieve manier te beginnen met het beheren van digitale records.
Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad, president van CARBICA, heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat deze workshop ons niet alleen essentiële kennis biedt over de vereisten van digitalisering, maar ons ook een uitstekende gelegenheid geeft om ideeën uit te wisselen met onze collegas uit de regio. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken die de opening heeft gedaan stelt dat de snel evoluerende technologie, de manier transformeert waarop kennis wordt bijgebracht en opgenomen. Hij doelt op bijvoorbeeld het onderwijssysteem, de handel en industrie in communicatie en ook de manier waarop wij als overheidsinstellingen de informatie beschikbaar stellen aan het publiek.
Verder geeft de bewindsman aan dat deze workshop wordt gehouden op een moment dat de regering van Suriname op weg is om haar publieke diensten te verbeteren, door haar archieven te digitaliseren om hen in staat te stellen hun diensten beter af te kunnen handelen en verantwoording af te leggen aan het publiek. “In verband hiermee digitaliseert het ministerie van Binnenlandse Zaken de personeelsdossiers van overheidsinstellingen. Meest recent heeft de burgerlijke stand ook de elektronische identiteitskaart in Suriname geïntroduceerd”.
Met al deze digitaliseringsprojecten geïnitieerd en ontwikkeld door de overheid, is het verplicht om ervoor te zorgen dat aan de vereiste voorwaarden voor digitaliseringen wordt voldaan. “Als we dit in overweging nemen, moeten we proactief optreden als overheid bij het herkennen van de uitdagingen en bij het ontwikkelen van een beleid of een routekaart om onze bestemming te bepalen. Om dit te doen, moeten we eerst het bewustzijn van onze medewerkers verhogen en hen beter van de nodige kennis voorzien”, aldus de minister.

Paramaribo, 25 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUTImage attachmentImage attachment

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGImage attachment

Commentaren

Faa'izah M Katjoeng

Kan iemand me zeggen of als je i.d kaart geldig is moet je dan tog een andere laten mkn

Rinia Asalobie Nicole Asalobie Veronique Asalobie Afraisa Asa

Alleen maar oplichtery om geld uit mensen hun zakken te halen.dn zeggn zovelen vn deze pres werkt.me marssss

Mustafa Natthoe

Zodra je shie eind van de maand ey doro,Zie je gelijk een ander MPP uitgave weer dat je een deel aan de staat moet gaan afstaan en weer voor iets onnodig!!!

James Bree 🤣🤣 succes

Melany Amatsahlan

Munish Balak

Agnetha Doelmoengin

Als j id kaart ( pvc material) nog jarrn geldig is ben je toch verplicht je e- id te laten makn?????

Dheeraj Biharie Resa Ramadhin Marcha Kajafas

Bij cbb terecht of elders?

Hoelang is de e-id geldig? Dat is belangrijk. Want de huidige id is eerste keer 5 jaar geldig en daarna 10 jaren

Geld dat ook voor de a o v jers?

Wicky Tooknauth

RK Karso

Weer een systeem om geld uit ons zak

Leena Gangadien Leena

Roe Bina

Edith Plein

Stacy Ysb we kunnen gaan makn

PHAGWA TOESPRAAK 2019 ... Zie meerZie minder

PHAGWA TOESPRAAK 2019

Subh Holi ... Zie meerZie minder

Subh Holi

Commentaren

Goedendag er gaat namelijk een fake foto rond hoor wilt u dit met de gemeenschap delen

The Custom Facebook Feed plugin